Ratolí

McBride, Mike

Hards, Brad

Traductor: Antoni Bella
revisió Plasma 5.13 (18 de maig de 2018)

Aquesta és la documentació per al mòdul d'Arranjament del sistema que configura el ratolí i d'altres dispositius de punter.


Ratolí

Aquest mòdul us permet configurar el vostre punter. El punter pot ser un ratolí, una bola, un plafó o qualsevol altre peça de maquinari que faci una funció similar.

Està dividit en diverses pestanyes: General, Avançat i Navegació amb el teclat.

General

Ordre del botó

Si sou esquerrà, podríeu desitjar intercanviar les funcions dels botons esquerre i dret del punter escollint l'opció Esquerrà. Si el punter té més de dos botons, tan sols es veuran afectats els botons esquerre i dret. Per exemple, si disposeu d'un ratolí de tres botons, el botó central no es veurà afectat.

Inverteix la direcció de desplaçament

Si es marca aquesta casella de selecció, la roda del ratolí (si n'hi ha cap) funcionarà en la direcció oposada (de manera que si desplaceu cap amunt, l'efecte serà l'invers i s'anirà cap avall). Això pot ser d'utilitat per a manejar configuracions poc usuals del servidor X.

Nota

En el Plasma™ 5.13 trobareu la configuració per utilitzar clics dobles o simples per obrir fitxers i carpetes en el mòdul Espai de treball.

Avançat

Acceleració de l'apuntador

Aquesta opció us permet canviar la relació entre la distància que es mou el punter del ratolí per la pantalla i el moviment relatiu del mateix dispositiu físic (que pot ser un ratolí, una bola o qualsevol altre dispositiu de punter).

Un valor alt per al multiplicador d'acceleració us permetrà grans moviments del cursor sobre la pantalla, fins i tot si realitzeu un petit moviment amb el dispositiu físic.

Suggeriment

Un multiplicador entre 1x i 3x funcionarà bé en molts sistemes. Amb un multiplicador per sobre de 3x el cursor podria ser difícil de controlar.

Llindar de l'apuntador

El llindar és la distància mínima que el cursor s'haurà de moure en la pantalla abans que aparegui l'acceleració. Si el moviment està dintre del llindar, el cursor es mourà com si l'acceleració estigués configurada a 1x.

D'aquesta manera, quan es facin petits moviments amb el dispositiu físic (p. ex., un ratolí), encara mantindreu un control fi del cursor a la pantalla, mentre que moviments majors el mouran ràpidament a diferents àrees de la pantalla.

Podeu configurar el valor del llindar entrant un valor al quadre d'edició o fent clic a les fletxes amunt/avall a la dreta del quadre.

Suggeriment

En general, com més alta és l'Acceleració de l'apuntador, més alt desitjareu configurar el valor Llindar de l'apuntador. Per exemple, un valor Llindar de l'apuntador de 4 píxels podria ser apropiat per a una Acceleració de l'apuntador de 2x, però 10 píxels podria ser un valor millor per a 3x.

Interval per al doble clic

Aquest és el màxim interval de temps entre clics perquè es registri com a un doble clic. Si feu clic dues vegades i l'interval de temps entre els clics és menor que aquest número, aquesta acció es reconeixerà com a un doble clic. Si l'interval de temps entre dos clics és major que aquest número, es reconeixerà com a dos clics separats.

Temps inici per a l'arrossegada i Distància inici per a l'arrossegada

Si

  • feu clic amb el ratolí

  • per arrossegar dintre del temps especificat en Temps inici per a l'arrossegada i

  • moveu una distància igual o major que el nombre (de píxels) especificat en Distància inici per a l'arrossegada

l'element seleccionat serà arrossegat.

La roda del ratolí es desplaça

Si disposeu d'un ratolí de roda, utilitzeu el botó de selecció de valors per a determinar quantes línies de text es desplaçarà amb un únic «pas» de la roda del ratolí.

Navegació amb el teclat

Aquesta pestanya us permet configurar les tecles del teclat numèric per a utilitzar-lo com a un dispositiu apuntador. Això pot ser d'utilitat quan estigueu treballant sense un dispositiu apuntador, o quan no tingueu cap altre ús per al teclat numèric.

Mou l'apuntador amb el teclat (usant el teclat numèric)

Per activar el mode de ratolí amb el teclat us caldrà seleccionar la casella de selecció anomenada Mou el ratolí amb el teclat (usant el teclat numèric). Una vegada fet, s'activaran les altres opcions i podreu personalitzar l'apuntador del teclat perquè es comporti de forma més adequada segons les necessitats.

Les diverses tecles sobre el teclat numèric mouen en la direcció que s'espera. Tingueu present que podeu moure diagonalment amunt, avall, dreta i esquerra. La tecla número 5 emula un clic a un botó apuntador, típicament el botó esquerre del ratolí. Els diferents botons són emulats per la tecla / (fa de botó esquerre del ratolí), la tecla * (fa de botó mig del ratolí) i la tecla - (fa de botó dret del ratolí). Utilitzant la tecla + emulareu el doble clic. Podeu utilitzar la tecla 0 per emular el fet de mantenir premut un botó de l'apuntador (per arrossegar amb facilitat) i aleshores utilitzar la tecla . per emular el fet de realitzar l'acció del botó apuntador.

Retard de l'acceleració

Aquest és el temps (en mil·lisegons) entre que es prem inicialment la tecla i el primer esdeveniment de moviment repetit per a l'acceleració de la tecla del ratolí.

Interval de repetició

Aquest és el temps en mil·lisegons entre els esdeveniments de moviment repetits per a l'acceleració de la tecla del ratolí.

Temps d'acceleració

Aquest és el temps en mil·lisegons abans que l'apuntador abasti una velocitat màxima per a l'acceleració de la tecla del ratolí.

Velocitat màxima

Aquesta és la velocitat màxima en píxels per segon que l'apuntador pot abastar per a l'acceleració de la tecla del ratolí.

Perfil d'acceleració

Aquesta és la declinació de la corba d'acceleració per l'acceleració de la tecla del ratolí.