Palanca de control

Anderson, Michael

Traductor: Antoni Bella
revisió Plasma 5.3 (9 d'abril de 2015)

Mòdul de configuració per a la palanca de control

Aquest mòdul proporciona una interfície per a calibrar el dispositiu de palanca de control, així com veure quines funcions d'aquesta s'assignen a quin botó lògic o eix.

El mòdul Palanca de control

Dispositiu

Aquí podeu veure la ubicació lògica del dispositiu. Si teniu més d'un dispositiu de palanca de control, també el podeu seleccionar per a configurar.

Si no es troba automàticament cap dispositiu de palanca de control al vostre ordinador i sabeu que n'hi ha un de connectat, podreu introduir aquí el fitxer de dispositiu correcte.

Posició

La ubicació de la traça d'eixos X i Y de la palanca de control. Activeu Mostra la traça per traçar el camí de la palanca de control d'un punt cap a un altre.

Suggeriment

Si la palanca de control no pot arribar a qualsevol punt en aquest gràfic, o si no se centra correctament, cal calibrar el dispositiu.

Botons

Un lloc per a veure l'estat pressionant els botons en la palanca de control i si els botons s'assignen correctament. Quan es prem un botó de la palanca de control, PREMUT apareixerà al costat del número lògic (com el veu l'ordinador) del botó que s'ha premut.

Eixos

Aquí és on es mostren els valors numèrics de les posicions de l'eix. 0 és centrat i els valors màxim i mínim dependran de la palanca i l'eix en particular.

Calibra

En fer clic a Calibra s'obrirà un diàleg per a calibrar tots els eixos de la palanca de control.

Calibrant la palanca de control

Cada eix ha de ser mogut a la posició mínima, llavors el centre, i finalment a la posició màxima. Un comptador a la cantonada inferior esquerra del diàleg us ajudarà a determinar la manera d'incrementar i disminuir els valors.