Capítol 2. Ús

Ús general

El cas d'ús principal del Kronometer és, per descomptat, la interacció amb el temporitzador. Podeu iniciar/posar en pausa/reprendre el temporitzador fent clic a les accions apropiades a la barra d'eines o al menú del Kronometer.

Fins i tot més simple, podeu utilitzar el teclat en comptes del ratolí: iniciar el temporitzador amb la tecla Espai del teclat i aturar-lo també amb la tecla Espai. Podeu reconèixer aquest comportament en moltes aplicacions de reproductor de suports.

Prement la tecla Retorn quan el temporitzador està en marxa, congelareu aquest temps en particular i creareu un nou temps per volta. Aquests temps sempre seran visibles a la taula de l'esquerra de l'aplicació, on es poden ordenar fent clic a la capçalera de la columna Temps per volta. També podeu afegir una anotació de text personalitzat per a cada volta, fent doble clic a les cel·les dins de la columna Nota.

La barra de menús (per omissió oculta), que proporciona accés a totes les ordres i opcions de configuració. La barra de menús es pot alternar amb Mostra la barra de menús (Ctrl+M) des del menú Arranjament o des del botó de menú a la barra d'eines.

Desar i restaurar les sessions

Quan feu una pausa en un cronòmetre en marxa, creareu una sessió: un temps de cronòmetre i zero o més temps per volta. Podeu desar una sessió i restaurar-la més endavant.

Desar una sessió

Poseu en pausa un cronòmetre en funcionament, després feu clic al botó Desa com a al menú Fitxer. Podreu triar un nom per a la sessió que esteu desant.

Restaurar una sessió

Feu clic al botó Obre a la barra d'eines o al menú Fitxer. Després trieu una sessió existent per a carregar-la des del diàleg de la sessió.

Actualitzar una sessió

Quan es restaura la sessió, podeu reprendre el cronòmetre i podeu enregistrar temps per volta nous. Si voleu desar la sessió actualitzada, podeu simplement fer clic al botó Desa al menú Fitxer.

Editar una sessió

Feu clic al botó Obre de la barra d'eines o al menú Fitxer. Si seleccioneu una sessió existent en el diàleg de la sessió, sereu capaç de:

  • Canviar el nom de la sessió, fent doble clic sobre el seu nom.

  • Suprimir la sessió, prement la tecla Supr.

  • Afegir una nota a la sessió o editar-la.