Capítol 4. Crèdits i llicència

Kronometer

Copyright del programa (c) 2014-2016 Elvis Angelaccio

Copyright de la documentació (c) 2014-2016 Elvis Angelaccio

Traductor de la documentació: Antoni Bella

Aquesta documentació està llicenciada sota els termes de la Llicència de Documentació Lliure de GNU.

Aquest programa està llicenciat sota els termes de la Llicència Pública General de GNU.