Guia de referència pels scripts

El Konversation ve amb diversos scripts instal·lats, consulteu aquesta guia per aprendre com utilitzar-los.

/exec bug [Número de l'error|Cadena de cerca]

Aquest script s'utilitza per obrir el navegador per cercar la cadena o número d'error indicat al Bugzilla del KDE.

Exemple: Per obrir el vostre navegador per cercar l'error 123456

/exec bug 123456

Acció d'exemple: El navegador per omissió a l'Arranjament del sistema s'obrirà a http://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=123456

/exec cmd [arguments de la línia d'ordres]

Aquest script s'utilitza per a fer que la sortida dels arguments de la línia d'ordres s'escriguin al canal actual.

Exemple: Per a mostrar a tothom en el canal la versió del Konversation que teniu instal·lada.

/exec cmd konversation --version

Sortida d'exemple: Konversation: 1.6

ALERTA! La sortida completa de l'ordre es publicarà a tothom a la pestanya del canal! Utilitzeu-la amb cura.

/exec fortune

Quan s'executa aquest script s'emetrà una fortuna aleatòria.

Exemple: Per emetre una fortuna a l'atzar a la pestanya del canal.

/exec fortune

Sortida d'exemple: Random Fortune: Never make any mistaeks. -- Anonymous, in a mail discussion about to a kernel bug report

/exec gauge [percentatge]

Aquest script mostra una simple barra de progrés basada en text pel percentatge indicat.

Exemple: Per emetre una barra de progrés amb la compleció del 50% a la pestanya del canal.

/exec gauge 50

Sortida d'exemple: Beer load [ | ] 50%

/exec media [àudio|vídeo|{reproductor}]

Aquest és un script «Ara s'està escoltant» per a diversos reproductors multimèdia. També compta amb un mètode per mostrar dita informació només per a reproductors d'àudio o reproductors de vídeo a través dels arguments opcionals àudio i vídeo de l'ordre. A més, és possible especificar el reproductor multimèdia que voleu consultar.

Estan implementats els següents reproductors de suports: Amarok (àudio), JuK (àudio), Kaffeine (vídeo, àudio), KMPlayer (vídeo, àudio), kdetv (vídeo), Yammi (àudio), Audacious (àudio), MPD (àudio).

Exemple: Per emetre la cançó que està sonant des de l'Amarok.

/exec media amarok

Sortida d'exemple: * user is listening to You Give Love A Bad Name by Bon Jovi on Slippery When Wet [Amarok]

/exec sysinfo

Aquest script emet alguna informació detallada sobre el vostre sistema combinant la sortida de diverses ordres i la formata de manera apropiada.

Exemple: Per emetre alguna informació sobre el vostre sistema a la pestanya del canal.

/exec sysinfo

Sortida d'exemple:Sysinfo for 'user-desktop': Running inside KDE Plasma 5.6.5 on Ubuntu 16.04.1 LTS (Xenial Xerus) powered by Linux 4.4.0-47-generic, CPU: Intel(R) Core(TM) i7-4910MQ CPU @ 2.90GHz at 2996-3338/3900 MHz, RAM: 15795/15967 MB, Storage: 1591/2281 GB, 406 procs, 47.59h up

/exec tinyurl [Adreça d'enllaç]

Aquest script utilitza l'API de Tinyurl per activar l'enllaç que figura en un tinyurl que després s'enviarà a la pestanya del canal.

Exemple: Per donar a algú un enllaç curt a http://konversation.kde.org

/exec tinyurl http://konversation.kde.org

Sortida d'exemple: http://tinyurl.com/n3pdum

/exec uptime

Aquest script envia el resultat de l'ordre «uptime» i la formata de manera apropiada.

Exemple: Per mostrar el vostre temps de 98 dies d'activitat sense interrupcions.

/exec uptime

Sortida d'exemple: Uptime: 98 days, 15 hours and 2 minutes

Tots aquests scripts tenen àlies d'ordre predefinits. Al diàleg de configuració del Konversation, escolliu ComportamentÀlies d'ordres per a veure, afegir, eliminar o editar els àlies de les ordres.

Per a més informació sobre la creació de scripts, referiu-vos a la guia per escriure scripts d'Userbase.