Crear scripts

El Konversation ve amb alguns convenients scripts que es poden executar des del programa. Per executar un script en una pestanya de canal, consulta, DCC o servidor, escriviu una ordre d'aquesta manera

/exec script [paràmetres]

el que executarà l'script anomenat script passant-li (opcional) paràmetres.

Per exemple, escriviu la següent ordre en una pestanya de canal

/sayversion

per enviar al canal els números de versió del Konversation, Qt™, KF5 i Plasma™.

/exec cmd uname -a

executa l'script cmd, passant-li uname -a. Això enviarà al canal la cadena de versió de Linux®.

Per obtenir més informació sobre els scripts instal·lats amb el Konversation, vegeu Guia de referència pels scripts.

Per obtenir una llista de tots els scripts disponibles, escriviu la següent ordre en una pantalla del Konversation.

/exec --showpath media

Després aneu a la carpeta de la sortida per a veure la llista.

Podeu escriure els vostres propis scripts. Els scripts són scripts de l'intèrpret d'ordres i es poden escriure en qualsevol llenguatge de l'intèrpret d'ordres, com el bash, perl o python. Quan el Konversation executa un script, els dos primers paràmetres enviats a l'script són els següents:

  • L'adreça del servidor.

  • El nom del canal.

Aquest és un exemple de script de l'intèrpret d'ordres (cmd).

#!/bin/sh

# Executa una ordre i imprimeix la sortida dins del Konversation.

SERVER=$1;
TARGET=$2;
shift;shift;

$@ | while read line; do qdbus org.kde.konversation /irc say $SERVER "$TARGET" "$@: $line"; done

Observeu que l'script utilitza «qdbus» per comunicar-se amb el Konversation. L'ordre say fa que la sortida s'enviï al canal com un missatge normal. Per mostrar quelcom a la pestanya sense enviar-lo als altres usuaris, utilitzeu info. Mireu els fitxers de script existents per a més exemples sobre l'escriptura de scripts.

Per ser capaç d'executar un script que heu escrit, l'heu d'instal·lar copiant-lo a $(qtpaths --paths GenericDataLocation)/konversation/scripts. També haureu de donar permisos d'execució al fitxer, per exemple chmod a+x el_meu_script.