Connectar ràpidament

A vegades voleu connectar a un servidor sense passar per la molèstia de crear un nou servidor a la llista de servidors.

Escolliu FitxerConnexió ràpida al menú principal. Apareixerà la pantalla Connexió ràpida.

La pantalla «Connexió ràpida»

Introduïu l'adreça del servidor al quadre Servidor, el sobrenom que vulgueu al quadre Sobrenom i feu clic al botó Connecta. Quan el Konversation hagi connectat al servidor, escriviu l'ordre /join #nom_canal per unir-vos a un canal.