Ordres del Konversation

Les següents ordres són interpretades pel Konversation i poden diferir de les ordres de l'IRC estàndards. Els elements entre claudàtors són opcionals. Els elements separats per una barra (|) són formes alternatives de l'ordre. Les ordres no llistades aquí són enviades al servidor tal com s'introdueixen.

/me missatge

Envia el missatge al canal precedit pel vostre sobrenom. Per exemple, si el vostre sobrenom era Tux, en escriure /me Cervesa en una tassa de te. es mostrarà el missatge Cervesa en una tassa de te. Llevat que hagin filtrat contra aquest tipus de missatges, el veuran tots els usuaris. Aquest tipus de missatges s'utilitza normalment per transmetre informació no verbal, com el seu vostre estat emocional actual, o el que esteu fent físicament. Si deixeu el vostre lloc de treball per un temps curt, utilitzeu l'ordre /away en el seu lloc.

/ame missatge

Igual que l'anterior ordre /me, llevat que el missatge s'envia a tots els canals i consultes que tingueu oberts en tots els servidors als quals esteu connectat amb el Konversation.

/join canal [contrasenya]

Uneix al canal. Si el servidor ho permet, i si el canal no existeix ja, es crea i sereu l'operador del canal. Si el canal requereix una contrasenya, especifiqueu-la com a contrasenya. La majoria dels noms de canal comencen amb #.

/j canal [contrasenya]

El mateix que /join anteriorment.

/part [canal] [motiu]

Deixa el canal amb el motiu i tanca la pestanya de canal corresponent. Dins d'una pestanya de canal o consulta, només heu d'introduir /part per a tancar-los amb el motiu per omissió indicat a l'arranjament.

/leave [canal] [motiu]

El mateix que /part anteriorment.

/quit

Quan esteu unit a qualsevol canal, consulta o DCC, us desconnectarà del servidor corresponent i tancarà qualsevol pestanya de canal, consulta o DCC oberta sobre aquest servidor.

/notice sobrenom|canal missatge

Envia el missatge a l'usuari amb el sobrenom o a tothom en el canal. El següent és un exemple del que apareixerà a la pestanya del canal

[17:14] [Avís] S'està enviant la notificació «Crec que entenc» a #konversation

I això és el que veuran els destinataris

[17:15] [Avís] -Eisfuchs- Crec que entenc

/query sobrenom

Crea una pestanya nova amb el sobrenom de l'usuari per a una conversa privada, comunament conegudes com a consultes d'IRC. Tot el que hi escriviu només serà visible per a vosaltres i el vostre company de consulta. Podeu introduir més d'un sobrenom separat per espais i s'obrirà una pestanya de consulta per a cada sobrenom. Cada pestanya de consulta serà privada entre vosaltres i el company de consulta.

/msg sobrenom|canal missatge

Envia un missatge privat a l'usuari amb el sobrenom o per a tots els usuaris en el canal. A diferència de /query, no s'obre una pestanya nova. Si el missatge comença amb /me, el missatge es formatarà de la mateixa manera que una ordre /me.

Exemples

/msg Eisfuchs Necessito ajuda amb l'ordre «msg»

/msg #konversation Hi ha disponible una nova versió del Konvi!

/msg Eisfuchs /me En aquests moments s'està compilant el manual.

/smsg sobrenom|canal missatge

El mateix /msg excepte que el missatge no apareixerà a la pantalla. Això és útil per a prevenir que les contrasenyes i altra informació sensible quedi exposada a la pantalla o que es registri.

/amsg sobrenom|canal missatge

Igual que l'anterior ordre /msg, llevat que el missatge s'envia a tots els canals i consultes que tingueu oberts en tots els servidors als quals esteu connectat amb el Konversation.

/op sobrenom

Quan entreu en una pestanya del canal, intenta donar privilegis d'operador al sobrenom per al canal. Potser no funciona si no disposeu de prou privilegis al canal (heu de ser un operador del canal). Podeu introduir més d'un sobrenom separats per espais.

/deop sobrenom

Quan entreu en una pestanya del canal, li manlleva privilegis d'operador de canal al sobrenom. Podeu introduir més d'un sobrenom separats per espais.

/oper [sobrenom]

Concedeix privilegis d'operador d'IRC (administrador) a l'usuari amb el sobrenom. Això només funciona si el sobrenom està llistat a la línia O: del servidor. Els operadors d'IRC tenen el privilegi d'utilitzar ordres com /kill sobrenom, /connect servidors a la xarxa d'IRC, i molt més. Si no s'introdueix el sobrenom, s'intentarà donar-vos els privilegis d'operador d'IRC. Se us demanarà el nom d'usuari per l'operador d'IRC i la contrasenya en ambdós casos.

/voice sobrenom

En certs canals (amb l'etiqueta +m), els usuaris no poden enviar missatges a menys que tinguin el privilegi de veu. Aquesta ordre intenta donar el privilegi de veu a un sobrenom. Haureu de tenir privilegis d'operador del canal per executar aquesta ordre. Aquesta ordre s'utilitza sobretot quan s'és operador d'un canal moderat.

/unvoice sobrenom

Manlleva el privilegi de veu al sobrenom en el canal.

/topic [canal] [missatge]

Intenta establir el tema del canal al missatge. Quan entreu en una pestanya de canal, es pot ometre el canal i s'aplicarà per omissió el canal actiu a la pestanya. Si s'omet el missatge, es mostrarà el tema actual del canal. El canvi d'un tema del canal pot fallar si no es disposa dels privilegis suficients.

/away motiu

Si algú tracta d'enviar-vos un missatge privat o convidar-vos a un canal, li dirà que esteu absent del vostre lloc de treball amb motiu. Per a canviar el vostre estat a la normalitat, introduïu /away sense un motiu.

/aaway motiu

Igual que l'anterior ordre /away, llevat que l'ordre s'envia a tots els servidors als quals esteu connectat amb el Konversation.

/invite sobrenom [canal]

Convida a l'usuari amb el sobrenom a unir-se a un canal. Aquesta ordre és especialment útil si el canal només és per a convidats. Quan entreu en una pestanya de canal, es podrà ometre el canal.

/exec script [paràmetres]

Executa l'script d'intèrpret d'ordres implementat al Konversation anomenat script, passant-li paràmetres. Vegeu Crear scripts per a més informació sobre l'ús i l'escriptura dels scripts.

Exemples:

/sayversion

Envia al canal les versions del Konversation, Plasma™, KF5 i Qt™ al vostre sistema.

/exec cmd uname -a

Envia al canal una cadena amb la versió de Linux® (la sortida de «uname -a»).

/notify [sobrenom]

Afegeix o elimina el sobrenom de la vostra llista dels Sobrenoms vigilats. Si el sobrenom ja és a la llista, serà esborrat. Si no és a la llista, serà afegit. Si s'omet el sobrenom, es mostrarà la llista actual dels sobrenoms vigilats.

/kick sobrenom motiu

Quan entreu en una pestanya de canal, intenta fer fora del canal a l'usuari amb el sobrenom amb el motiu. Si no s'introdueix el motiu, quedarà establert al motiu per omissió indicat a l'arranjament. Aquesta ordre només es pot utilitzar en una pestanya de canal.

/ban [-host|-domain| -userhost|-userdomain] [canal] usuari|màscara

Intenta prohibir a l'usuari o màscara del canal. Quan entreu en una pestanya de canal, el canal es pot ometre. Per obtenir més informació sobre servidors, dominis i màscares, vegeu els documents a irchelp.org. Per obtenir la llista de prohibició actual per a un canal, introduïu /mode canal b.

/unban [canal] patró

Reverteix la prohibició anterior d'un canal. Quan entreu en una pestanya de canal, canal es pot ometre.

/ignore [-all] sobrenom

Afegeix sobrenom a la vostra llista d'ignorats. Podeu especificar més d'un sobrenom separats per espais. No es mostraran els missatges de canal dels usuaris a la llista d'ignorats. A més a més, si introduïu -all, s'ometran tots els tipus de missatges (consultes, notícies, CTCP, DCC i excepcions) de l'usuari, així com els missatges de canal.

/quote cmd

Envia una ordre (cmd) al servidor.

/say missatge

Quan entreu en una pestanya de canal, envieu un missatge al canal. Això és el mateix que introduir un missatge a la línia d'entrada. Útil per a l'enviament d'ordres de l'IRC quan no es vol executar l'ordre. Els dos caràcters d'ordre (//) en una fila fan el mateix que /say. També ho utilitzen els scripts per enviar missatges.

/raw [open|close]

Posa el registre del servidor en mode RAW (open) o atura el mode RAW (close). Per omissió està establert a open. En el mode RAW, el registre mostra tots els missatges rebuts des del servidor en el format d'IRC natiu.

/konsole

Obre una pestanya nova on s'executa el Konsole.

/server [url] [contrasenya]

Es connecta al servidor a l'adreça url. Si s'omet url, es connectarà amb el servidor associat amb la pestanya on heu introduït l'ordre. Això és útil per tornar a connectar amb un servidor quan es desconnecta. Si el servidor requereix una contrasenya per a connectar, introduïu la contrasenya. Si el servidor requereix un número de port diferent del per omissió (6667), introduïu un url com aquest: irc.kde.org:6665.

/dcc SEND sobrenom [nom_fitxer]

Envia el nom_fitxer a l'usuari amb el sobrenom. Si s'omet el nom_fitxer, apareixerà un diàleg per a seleccionar un fitxer.

/dcc

Obre la pestanya Estat DCC.

/ctcp sobrenom|canal ping

Envia un missatge PING al sobrenom o canal. Això és útil per a determinar si algú amb qui esteu parlant té un retard alt a la xarxa, o (quan s'envia a un canal) si el vostre sistema té un retard alt.

/ctcp sobrenom|canal missatge

Envia un missatge al sobrenom o a tots els usuaris del canal. És similar a l'ordre /msg anterior, llevat que el missatge s'envia utilitzant el protocol CTCP. La resposta a l'altre extrem dependrà del programa client d'IRC que executi l'usuari. Per exemple, quan es conversa amb un altre usuari del Konversation, /ctcp Eisfuchs TIME retornarà l'hora del sistema a l'ordinador d'en Eisfuch. /ctcp Eisfuchs VERSION retornarà el número de versió del Konversation des de l'ordinador d'en Eisfuch.