Establir la vostra identitat

Abans de començar a utilitzar el Konversation amb regularitat, haureu d'establir com se us identificarà a la xarxa.

Feu clic a ArranjamentIdentitats al menú principal. Apareixerà la pantalla Identitats. També podeu mostrar la pantalla Identitats fent clic al botó Edita a la pantalla Edita la xarxa o Xarxa nova.

Identitats (pestanya «General»)

Feu clic aquí per a seleccionar la Identitat a editar.

Utilitzeu aquests botons per Afegeix, Duplica, Renomena o Elimina una Identitat.

Introduïu aquí el nom real. IRC no us mantindrà ocult dels vostres amics o enemics. Tingueu-ho present si intenteu portar-vos maliciosament. Un «nom real» fals pot ser una bona forma d'amagar el vostre gènere davant els pesats, però el vostre PC podria ser traçat, per això mai serà anònim de veritat.

Utilitzeu aquests botons per Afegeix o Elimina un sobrenom.

Aquesta és la llista de sobrenoms. Un sobrenom és el nom que els altres usuaris coneixeran. Podeu utilitzar qualsevol nom que desitgeu. El primer caràcter ha de ser una lletra. Els altres caràcters poden ser lletres, números o els caràcters especials-[]\`_^{}|.

Atès que els sobrenoms han de ser únics a la xarxa d'IRC, el nom desitjat podria ser rebutjat pel servidor perquè algú ja l'està utilitzant. Introduïu sobrenoms. Si la vostra primera opció és rebutjada pel servidor, el Konversation provarà amb els sobrenoms alternatius.

D'acord amb RFC 2812, la longitud màxima pel sobrenom és de 9 caràcters, però això és en realitat determinat pel servidor. Per a determinar el màxim que accepta un servidor, connecteu amb el servidor. A la pestanya Missatges del servidor:, cerqueu un missatge [Support]. Per exemple:

[18:51] *Eisfuchs* [21:45] [Support] Eisfuchs MODES=4 MAXCHANNELS=20 NICKLEN=16 USERLEN=10 HOSTLEN=63 TOPICLEN=450 KICKLEN=450 CHANNELLEN=30 KEYLEN=23 CHANTYPES=# PREFIX=@+ CASEMAPPING=ascii CAPAB IRCD=dancer

El paràmetre NICKLEN especifica la longitud màxima del sobrenom.

Utilitzeu aquests botons per canviar l'ordre dels sobrenoms. El sobrenom de la part superior és el que es tractarà en primer lloc, després el següent, i així successivament.

Si heu registrat el vostre sobrenom a la xarxa d'IRC, introduïu el servei i contrasenya per autenticar-lo. Quan el Konversation connecta, enviarà automàticament /msg servei IDENTIFY contrasenya al servidor. Si no sabeu què és això, deixeu aquests quadres en blanc.

Feu clic a la pestanya Absent.

Identitats (pestanya «Absent»)

Introduïu un sobrenom que indiqui que esteu absent. Cada vegada que realitzeu una orde /away msg en qualsevol canal al qual heu entrat amb aquesta Identitat, el Konversation canviarà automàticament el vostre sobrenom pel Sobrenom d'absència. Els altres usuaris seran capaços de dir-vos que esteu absent de l'ordinador. Cada vegada que realitzeu una ordre /away missatge en qualsevol canal on esteu absent, el Konversation canviarà automàticament el sobrenom a l'original. Si no voleu canviar automàticament el vostre sobrenom en estar absent, deixeu-lo en blanc.

Si marqueu aquesta casella, quan realitzeu una ordre /away, apareixerà una línia horitzontal al canal, marcant el punt on comença la vostra absència. Aquesta línia horitzontal no serà visible pels altres usuaris de l'IRC.

Si marqueu aquesta casella, el Konversation enviarà automàticament l'Ordre d'absència a tots els canals als quals us heu unit amb aquesta Identitat. %s se substitueix pel missatge. Sempre que realitzeu una ordre /away, es mostrarà l'Ordre de resposta a tots els canals als quals us heu unit amb aquesta Identitat.

Nota

Els missatges d'absència sovint són considerats molestos pels altres usuaris. Utilitzeu aquesta opció amb cura, tenint en consideració els altres usuaris d'IRC.

Feu clic a la pestanya Avançat.

Identitats (pestanya «Avançat»)

Podeu introduir aquí una ordre que s'executarà abans de connectar amb el servidor. Si aquesta identitat s'utilitza per a més d'un servidor, l'ordre s'executarà a cada servidor.

Aquest ajustament afecta com són codificats els caràcters que heu teclejat per enviar-los al servidor. Això afecta com són mostrats els missatges. Quan obriu per primera vegada el Konversation, ho rebrà automàticament des del sistema operatiu. Si sembla que teniu problemes en veure correctament els missatges d'altres usuaris, proveu canviant aquest ajustament.

Quan us connecteu, molts servidors consultaran el vostre ordinador per una resposta IDENT. Si el vostre ordinador no està executant un servidor IDENT, aquesta resposta serà enviada pel Konversation. No es permeten espais. Se suggerirà el primer nom.

Quan deixeu aquest canal, aquest missatge s'enviarà al canal.

Quan sigueu expulsat d'un canal (normalment per un operador IRC), aquest missatge serà enviat al canal.

Feu clic per aplicar els vostres canvis. Per tal que tots els canvis tinguin efecte, haureu de desconnectar-vos del servidor i tornar a connectar. La manera més fàcil de fer-ho és sortir del Konversation i tornar-lo a iniciar.