Configurar la visualització en pantalla (OSD)

La visualització en pantalla (On Screen Display -OSD-) és una característica única del Konversation. Amb l'OSD activada, els missatges del canal apareixeran a la pantalla de l'escriptori, fins i tot si es minimitza el Konversation. Heus aquí un exemple de l'OSD en l'acció. El missatge a la part superior esquerra de la pantalla és del Konversation, el qual s'executa minimitzat a la safata del sistema.

Exemple de «Visualització en pantalla»

Per activar l'OSD, escolliu ArranjamentConfigura el Konversation... al menú principal. Apareixerà la pantalla Configura.

La pantalla «Visualització en pantalla»

Feu clic aquí per desplegar l'element Notificacions.

Feu clic aquí per a seleccionar la pantalla Visualització en pantalla.

Marqueu aquesta casella per activar l'OSD.

Feu clic en aquest botó per escollir un tipus de lletra per l'OSD. (Nota: No tots els tipus de lletra funcionen. Es coneix que «Luxi Sans 22» i «Impact 22» sí que funcionen).

Marqueu les caselles per a seleccionar els tipus de missatges que apareixeran a la pantalla.

Arrossegueu la vista prèvia de l'OSD cap a la posició desitjada, i després feu clic al botó Aplica.