GDrive

Angelaccio, Elvis

Traductor: Antoni Bella
revisió kio-gdrive 1.0.1 (3 d'octubre de 2016)

El KIO GDrive permet accedir i editar els vostres fitxers al Google Drive utilitzant les aplicacions KDE que implementen el KIO.

Podeu utilitzar el kioslave «gdrive» de la següent manera:

gdrive:// o gdrive://foo@exemple.cat.

El primer URL mostra un diàleg d'inici de sessió OAuth de Google, si encara no disposeu d'un compte del Drive autenticat, o la llista dels vostres comptes autenticats alternatius.

L'URL gdrive:// també es pot utilitzar en qualsevol moment per afegir un compte addicional.

L'URL gdrive://foo@exemple.cat llistarà tots els fitxers i carpetes des del nivell superior del compte foo@exemple.cat del Drive.