KDE Connect

Pol, Aleix

Traductor: Antoni Bella
revisió 0.9 (19 d'octubre de 2015)

KDE Connect

Podeu utilitzar aquest diàleg per a configurar els dispositius amb els quals esteu compartint. La interfície d'usuari (IU) està dividida en 2 parts principals:

La llista de dispositius

Conté una llista dels dispositius amb una separació entre els aparellats i els sense aparellar. Trieu-ne un per aparellar-lo, i quan resti aparellat, configureu-lo.

Configuració del dispositiu

Ofereix una llista dels connectors disponibles relacionats amb el dispositiu. Aquests connectors es corresponen amb les diferents característiques disponibles per al dispositiu. Això és útil sobretot per a saber quins connectors hi ha disponibles i, en el cas que hi hagi alguna informació que no s'ha de compartir amb un dispositiu, inhabilitar-la explícitament.

Interacció general amb els dispositius

El KDE Connect no ofereix un lloc central per interactuar amb els vostres dispositius. Està dissenyat per a integrar-se correctament amb el sistema operatiu, fent possible la compartició de fitxers des d'aplicacions diferents o la integració amb el sistema de notificacions per a mostrar la informació.