El manual del KWrite

Hollingsworth, T.C.

developer: Cullmann, Christoph
Traductor: Antoni Bella
revisió Aplicacions 18.08 (19 de maig de 2018)

El KWrite és un editor de text pel KDE que us permet editar un fitxer alhora per finestra.


Introducció

El KWrite és més que un simple editor de text pel KDE. Pretén ser un editor per a programadors, i ser considerat almenys parcialment com a una alternativa als editors més potents. Es pot usar junt amb el Konqueror o el Dolphin per a navegar entre fitxers font de diferents llenguatges de programació. El KWrite també és útil si voleu un simple editor de text. Una de les principals característiques del KWrite és l'acoloriment de la sintaxi, personalitzat per als diferents llenguatges de programació com són: C/C++, Java™, Python, Perl, Bash, Modula 2, HTML i Ada. El KWrite té una única interfície de document ( SDI ) que permet editar un fitxer alhora per finestra.

El KWrite és una interfície senzilla pel component KatePart també emprat pel Kate, el KDevelop, i altres aplicacions del KDE que requereixen una edició de text avançada. Per tant, trobareu la documentació completa per a totes les característiques del KWrite al Manual de la KatePart.