Manual del Konsole

Singer, Jonathan

Hindenburg, Kurt

Samir, Ahmad

developer: Knight, Robert
developer: Hindenburg, Kurt
developer: Bastian, Waldo
reviewer: McBride, Mike
Traductor: Antoni Bella
revisió Aplicacions 19.08 (16 de juny de 2019)

El Konsole és l'emulador de terminal del KDE.