Capítol 3. Trobar la manera de

Un diccionari visual

Christensen, Claus

Hollingsworth, T.C.

Traductor: Antoni Bella

Les característiques dels Espais de treball Plasma del KDE™ disposen de molts elements per a la interfície gràfica d'usuari, comunament conegudes com a «estris». Aquesta guia us presentarà els seus els noms i funcions.

El panorama global

Finestres

Aquesta és la finestra del KWrite, un editor de text. Feu clic a la part de la finestra per aprendre més sobre seu.

 1. El menú Finestra

 2. La barra de títol

 3. Botons per a minimitzar, maximitzar o tancar la finestra

 4. La barra de menús

 5. La barra d'eines

 6. Una àrea de text molt gran que actua com a estri central d'aquest programa

 7. Una barra de desplaçament vertical (també hi ha una barra de desplaçament horitzontal a sota del quadre de text)

 8. La barra d'estat

Aquesta és una altra finestra, la del gestor de fitxers Dolphin. Feu clic a la part de la finestra per aprendre més sobre seu.

 1. Un plafó que conté una llista dels Llocs al sistema

 2. Una àrea de selecció del camí de la carpeta que es mostra

 3. Una icona de carpeta

 4. Una icona de fitxer

 5. Una icona ressaltada

 6. Un menú contextual que llista les accions que es poden realitzar sobre un fitxer

 7. Un control lliscant que canvia la mida de les icones mostrades

 8. Més Plafons

Elements de la IGU

Aquesta captura de pantalla, del plafó Formats a Arranjament del sistema, mostra alguns elements de la IGU. Feu clic en una part de la finestra per obtenir més informació.

 1. Una llista d'icones (hi ha seleccionat el segon element)

 2. Una llista desplegable oberta

 3. Un element a la llista desplegable que ha estat seleccionat

 4. Alguns botons més

Aquesta captura de pantalla, del plafó Dreceres personalitzades a Arranjament del sistema, mostra alguns elements més de la IGU.

 1. Una vista en arbre

 2. Una casella de selecció que ha estat seleccionada

 3. Un parell de botons de selecció de valors

 4. Un botó del menú

Aquesta captura de pantalla, del plafó Aplicacions per omissió a Arranjament del sistema, mostra alguns elements més de la IGU. Feu clic a la part de la finestra per obtenir més informació.

Finalment, aquesta captura de pantalla, del plafó Colors a Arranjament del sistema, mostra cinc pestanyes

Els estris

NomDescripcióCaptura de pantalla
Estri centralL'àrea principal de l'aplicació en execució. Aquesta podria ser el document que esteu editant en un processador de textos o el tauler d'un joc com els escacs.
BotóHi podeu fer clic amb el botó esquerre del ratolí per a realitzar una acció.
Àrea de seleccióMostra el camí en un sistema jeràrquic, tal com un sistema de fitxers. Feu clic sobre qualsevol part del camí per pujar a l'arbre des d'aquesta ubicació. Feu clic sobre la fletxa a la dreta de la part del camí per anar a un altre element secundari d'aquest camí.
Casella de seleccióS'hi pot fer clic per a seleccionar i desseleccionar elements. Normalment s'utilitza en una llista de diverses seleccions. Els elements seleccionats solen mostrar una marca de selecció, mentre que els elements sense seleccionar tindran una casella buida.
Selector de colorPermet seleccionar un color per a diversos propòsits, com ara canviar el color del text. Per obtenir més informació, vegeu «Triar els colors».
Quadre combinatUna combinació d'una llista desplegable i un quadre de text. Podeu seleccionar una opció de la llista, o escriure en el quadre de text. Alguns quadres combinats poden autocompletar les entrades, o obren la llista amb una llista d'opcions que coincideixen amb el que heu escrit.
Menú contextualMolts elements de la interfície d'usuari en l'entorn de treball KDE i les aplicacions, contenen un menú contextual, que es pot obrir fent clic sobre quelcom amb el botó dret del ratolí. Aquest menú conté opcions i accions que usualment afectaran els elements de la interfície d'usuari on feu clic dret.
DiàlegUna petita finestra que apareix damunt d'una finestra d'aplicació més gran. Pot contenir un missatge d'avís, o el plafó de configuració, entre d'altres.
Llista desplegableProporciona una llista d'elements, des de la qual en podreu seleccionar un.
IconaUna representació gràfica de quelcom, com un fitxer o una acció. En general, però no sempre, també conté un text descriptiu, sigui a sota o a la dreta de la icona.
Llista d'iconesProporciona una llista d'elements representats per una icona i una descripció. Se sol utilitzar en el plafó esquerre dels plafons de configuració per a permetre la selecció de diferents tipus de categories de configuració.
Quadre de llistaÉs una llista d'elements que normalment permet seleccionar múltiples elements. Per a seleccionar un grup d'elements contigus, premeu la tecla Maj i feu clic al primer i últim element. Per a seleccionar múltiples elements no contigus, premeu la tecla Ctrl i seleccioneu els elements desitjats.
MenúUna llista de les seleccions, que usualment realitzen una acció, estableixen una opció, o obren una finestra. Es poden obrir des de les barres de menús o botons del menú.
Barra de menúsEs troba a la part superior de gairebé totes les finestres i proporciona accés a totes les funcions de l'aplicació en execució. Per obtenir més informació, vegeu «Menús comuns».
Botó del menúUn tipus especial de botó que obre un menú.
Plafó o barra lateral o vista d'einaEs troba sobre els costats o a la part inferior de l'estri central i permeten realitzar moltes tasques diferents en una aplicació. Un editor de text pot proporcionar una llista dels documents oberts, mentre que un processador de textos podria permetre seleccionar una imatge predissenyada.
Barra de progrésUna petita barra que indica que s'està realitzant una operació de llarga durada. La barra pot indicar la quantitat de l'operació que s'ha completat, o simplement pot anar enrere i endavant per indicar que l'operació està en curs.
Botó d'opcióS'utilitzen en una llista d'opcions, i només permeten que se seleccioni una de les opcions en la llista.
Barra de desplaçamentPermet navegar per un document.
Control lliscantPermet seleccionar un valor numèric movent una petita barra horitzontal o vertical a través d'una línia.
Botó de selecció de valorsPermet seleccionar un valor numèric, sigui utilitzant les fletxes amunt i avall a la dreta del quadre per augmentar o disminuir el valor, respectivament, o escrivint el valor dins del quadre de text.
Barra d'estatEs troba a la part inferior de moltes aplicacions i mostra la informació sobre el que està fent actualment l'aplicació. Per exemple, un navegador web pot indicar el progrés de la càrrega d'una pàgina web, mentre que un processador de textos pot mostrar el nombre actual de paraules.
PestanyaApareix a la part superior de la superfície d'una finestra, i permet que l'àrea de la finestra sigui canviada a una varietat de seleccions diferents.
Àrea de textPermet escriure una gran quantitat de text, normalment múltiples línies o paràgrafs. A diferència d'un quadre de text, en prémer Retorn resultarà en un salt de línia.
Quadre de textUna entrada de text d'una sola línia que permet escriure una petita quantitat de text. En general, en prémer Retorn es realitzarà la mateixa acció que en fer clic al botó D'acord.
Barra de títolEs troba a la part superior de cada finestra. Conté el nom de l'aplicació i normalment informació sobre el que fa, com el títol de la pàgina web que esteu veient en un navegador web o el nom del fitxer d'un document obert en un processador de textos.
Barra d'einesEs troba prop de la part superior de moltes aplicacions, en general directament sota la barra de menús. Ofereix accés a moltes funcions comunes de l'aplicació en execució, com Desa o Imprimeix.
Vista en arbreUna vista en arbre permet seleccionar des d'una llista jeràrquica d'opcions. Es pot plegar una secció o categoria de la vista en arbre, en aquest cas no apareixeran les opcions sota seu i la fletxa a l'esquerra del títol apuntarà cap a la dreta, cap al títol. També es pot desplegar, en aquest cas es mostraran diverses opcions per sota seu, i la fletxa a l'esquerra del títol estarà apuntant cap avall, cap a les opcions. Per a desplegar una part de la vista en arbre, feu clic a la fletxa situada a l'esquerra del títol de la secció que vulgueu desplegar, feu doble clic sobre el títol, o seleccioneu el títol amb les tecles de fletxa del teclat i premeu la tecla Retorn o +. Per a minimitzar una part de la vista en arbre, també podeu fer clic a la fletxa, feu doble clic sobre el títol o premeu la tecla Retorn o -.