El manual de l'Akregator

Osterfeld, Frank

Mahfouf, Anne-Marie

Traductor: Antoni Bella
revisió Aplicacions 21.08 (31 de març de 2021)

L'Akregator és un programa de lectura RSS i altres fonts de notícies en línia.