Handbok KMyMoney

för KMyMoney version 4.8.1

Michael T. Edwardes

Thomas Baumgart

Ace Jones

Tony Bloomfield

Robert Wadley

Darin Strait

Roger Lum

Jack H. Ostroff

Översättare: Stefan Asserhäll
Revision 4.8.1 (2017-07-25)

KMyMoney, hemekonomihanteringsprogrammet av KDE.

Den här handboken beskriver KMyMoney version 4.8.1.


Innehållsförteckning

1. Inledning
Vad är KMyMoney?
Vad KMyMoney inte är
2. Vad är nytt i den här utgåvan
3. Få ut så mycket som möjligt av KMyMoney
Grundläggande bokföring
Definiera konton (personlig registrering)
Definiera konton (affärsregistrering)
Avbilda din ekonomi i KMyMoney
Konton
Institutioner
Kategorier
Delkategorier
Etiketter
Betalare
Schemalagda transaktioner
Användbara tips
4. Använda KMyMoney för första gången
Köra KMyMoney för första gången
Huvudfönstret
Skapa en ny fil
Skapa konton
Schemaläggning
Kategorier
Etiketter
Betalare
Import av Quicken Interchange Format (QIF)
Söka efter transaktioner
Avstämning
Säkerhetskopiering
Starta KMyMoney
Hur man flyttar KMyMoney till en ny dator
Flytta data
Flytta inställningar
Kontakta utvecklarna - Rapportera fel
Kontakta utvecklarna
Rapportera fel
5. Institutioner
Institutionsalternativ
Ny institution
Kontoalternativ
6. Konton
Kontovyn
Skapa ett konto
Institutionens (bankens) namn
Konto
Kreditkortskonton
Investeringskonton
Lånekonton
Överliggande konto
Granska och spara kontots detaljinformation
Öppna eller visa konton
Redigera kontoinformation
Ta bort konton
7. Kategorier
Skapa en kategori
Redigera en kategori
Stöd för moms
Ta bort en kategori
8. Etiketter
Etikettlista
Lägga till en etikett
Byta namn på en etikett
Ta bort en etikett
Transaktioner med etikett och Etikettinformation
Transaktioner med etikett
Etikettinformation
9. Betalare
Betalarlista
Lägga till en betalningsmottagare eller inbetalare
Byta namn på en betalningsmottagare eller inbetalare
Ta bort en betalningsmottagare eller inbetalare
Ytterligare information om betalare
Personlig information
Inställning av transaktionsmatchning
Visa transaktionshistorik
10. Scheman
Inledning
Typer av scheman
Räkningar
Insättningar
Lån
Överföringar
Schemaläggningsvyn
Dialogrutan Nytt schema
Fylla i fälten
Ändra schemats beteende
Låta KMyMoney skriva in transaktionen i registret
Tala om för KMyMoney när schemat är klart
Redigera scheman
Ta bort scheman
Kalendervyn
Skriva in schemalagda transaktioner
Skriva in schemalagda transaktioner manuellt
Bekräfta transaktionen att skriva in
Låta KMyMoney skriva in de schemalagda transaktionerna åt dig
11. Liggare
Liggarvyn
Filterområdet
Transaktionslistan
Inmatningsformuläret för transaktioner
Skriva in transaktioner
Använda inmatningsformuläret för transaktioner
Fälten i en transaktion
Direktinmatning av transaktioner i listan
Starta redigering
Delade transaktioner
Redigera transaktioner
Ta bort transaktioner
Matcha transaktioner
Att förstå det kontrollerade tillståndet
Ändra transaktionsinställningar
Andra funktioner
12. Investeringar
Investeringar i KMyMoney
Investeringar
Basvaluta
Investeringskonton
Mäklarkonton
Skapa ett investeringskonto
Lägga till investeringar i kontot
Guiden för ny investering
Redigera en investering
Investeringstransaktioner
Aktivitet
Värdepapper
Konto
Aktier, kurser och totalvärde
Avgifter
Ränta
Arbeta med utländska investeringar
Uppdatera kurser
Manuell uppdatering av kurser
Direktuppdatering av kurser
Funktioner som inte är implementerade
13. Valutor
Basvaluta
Lägga till en ny valuta
Kontoinställning
Skriva in transaktioner med användning av olika valutor
Valutakurser
Skriva in kurser manuellt
Direktuppdateringar av valutor
14. Avstämning
Vad är avstämning?
Avstämningsguiden
Utdragsinformation
Ränta
Kontrollera transaktioner
Slutföra avstämningen
15. Rapporter
Tillgängliga rapporter
Inkomster och utgifter
Nettotillgångar
Transaktioner
Kassaflöde
Investeringar
Skatter
Budget
Prognos
Information
Diagram
Favoritrapporter
Anpassa rapporter
Arbeta med rapporter
Anpassa rapporter
Arbeta med egna rapporter
Rapportflik
Rad- och kolumnfliken
Diagramflik
Övriga flikar
Grafer och diagram
Visa som ett diagram
Tillgängliga diagramtyper
16. Importera och exportera
Import från Gnucash
Gnucash-filer
Likheter, skillnader och terminologi
Välja importalternativ
Importrapport
Import av QIF
Formatet QIF anses skadligt
Hur man importerar en QIF-fil
Ställa in en QIF-profil
Transaktionsmatchning
Skriva ett importfilter
Särskilda utökningar av QIF i KMyMoney
Export av QIF
OFX-importinsticksprogram
Hämta insticksprogrammet
Vad är OFX
Importera en OFX-fil
Importera investeringar
Webbanslutning
Direktanslutning
Exportera en OFX-fil
CSV-importinsticksprogram
Anledningar för att importera CSV-filer
Hämta insticksprogrammet
Importera en CSV-fil
Export till CSV
Skriva importinsticksprogram
17. Lån
Att förstå lån
Exempel
Skapa ett nytt lån
Göra extra avbetalningar av lånebeloppet
18. Budgetar
Vad är en budget?
Dina budgetar
Visa, skapa, byta namn på och ta bort budgetar
Kontolista
Tilldelningar
Uppdatera och Återställ
Budgetrapporter
19. Prognoser
Vad är en prognos?
Visa prognoser
Sammanfattningsflik
Detaljflik
Fliken Avancerat
Budgetprognosflik
Diagramflik
20. Inställning av KMyMoney
Allmänt
Allmänna alternativ
Vyalternativ
Filteralternativ
Hem
Liggare
Fliken Visa
Fliken Sortering
Fliken Datainmatning
Fliken Import
Schemalagda transaktioner
Schemaalternativ vid start
Direktkurser
Prognos
Kryptering
Kryptering med GPG
Färger
Förgrundsfliken
Bakgrundsfliken
Teckensnitt
Insticksprogram
Insticksprogram för utskrift av checkar
21. Sök efter transaktioner
Allmänt
Sökkriterier
Text
Konto
Datum
Belopp
Kategori
Betalare
Detaljinformation
Sökresultat
22. Filformat
Vanlig textfil
Fil komprimerad med GZIP
Fil komprimerad med GPG
GPG-nycklar
Ställa in nycklarna i KMyMoney
KMyMoneys återställningsnyckel
Anonym fil
23. Databas
Använda relationsdatabaser
Inledning
Förberedelse
Administration
Skapa en databas
Komma åt data
Skapa en databas för hand
Kryptering
24. Frågor och svar
25. Referens
Menyer
Menyn Arkiv
Menyn Redigera
Menyn Visa
Menyn Institution
Menyn Konto
Menyn Kategori
Menyn Transaktion
Menyn Verktyg
Menyn Inställningar
Menyn Hjälp
Grafiska komponenter
Grafisk datuminmatningskomponent
Värdeinmatning
Inmatning av betalningsmottagare/utbetalare
Inmatning av kategori eller konto
26. Tack till
Originalförfattare
Aktiva utvecklare
Utvecklare av tidigare versioner
Särskilt tack till
A. Installation
Hur man skaffar KMyMoney
Officiella distributionspaket
Arkiv som inte stöds
Kompilera KMyMoney från källkod
Nödvändiga bibliotek
Bygginstruktioner
Installera KMyMoney utan Linux