De werkbalk en statusbalk

De werkbalk bevat pictogrammen voor de volgende acties:

Opmerking

De functionaliteit is overigens identiek aan de opties uit het menu.

  • Nieuwe taak

  • Nieuwe subtaak

  • Starten

  • Stoppen

  • Verwijderen

  • Bewerken

  • Openen

  • Opslaan

De statusbalk rapporteert de naam van het bestand waarin de gegevens zijn opgeslagen.