Andere systemen

KOrganizer

KTimetracker gebruikt, net als KOrganizer en Apple's iCal, de industriestandaard iCalendar als formaat voor gegevens. KTimetracker kan takenlijsten van deze twee toepassingen lezen en schrijven.

U kunt zelfs synchroon op één bestand werken met KOrganizer en KTimetracker. Als een programma het bestand wijzigt, dan worden die automatisch doorgestuurd naar de andere toepassing.

Planner

Als een typisch voorbeeld wilt u wellicht een project plannen met het projectbeheergereedschap Imendio Planner (van live.gnome.org/Planner) en de taken daaruit importeren in KTimetracker met BestandImporterenTaken van planner importeren..., om ze in het industrie-standaardformaat iCalendar te hebben. Als u dat gedaan hebt, kunt u de taken in KOrganizer inroosteren en de tijd die u aan de taken besteed hebt in KTimetracker bijhouden. Dat is één manier om ervoor te zorgen dat uw project op tijd en binnen het budget afkomt.

D-Bus

D-Bus is het mechanisme waarmee KDE-programma's met elkaar communiceren. Een KDE-programma biedt een lijst van functies (zoals een bash-script) die andere programma's kunnen gebruiken.

Voorbeeld 2.1. Bash-script dat de versie van KTimetracker weergeeft

qdbus org.kde.ktimetracker /KTimeTracker version 2
>/dev/null || echo "ktimetracker not running"

KTimetracker's huidige D-Bus-interface wordt momenteel vooral gebruikt voor geautomatiseerd testen en is dus erg beperkt. Zie voor de volledige interfacedefinitie D-Bus-interface appendix.

Om de volledige D-Bus-interface te zien van de KTimetracker-versie die op uw systeem staat, voert u het volgende Bash-script uit:

Voorbeeld 2.2. KTimetracker's D-Bus-interface op het scherm weergeven

qdbus org.kde.ktimetracker /KTimeTracker 2
>/dev/null || echo "ktimetracker not running"

Totalen exporteren naar CSV

KTimetracker kan zowel totalen als geschiedenis naar een komma-gescheiden bestand exporteren. Om totalen te exporteren, kiest u het menu BestandExporterenTijden exporteren... en KTimetracker toont het volgende dialoogvenster:

Het dialoogvenster "CVS-export" van KTimetracker

Voer de bestandsnaam in waarnaar u de data wilt exporteren en wijzig de andere instellingen indien nodig. Klik op de knop Exporteren en KTimetracker exporteert de totalen voor alle taken naar het gekozen bestand.

Gebruik de knop Exporteren naar klembord om de tijden naar het klembord te exporteren

Hier is een voorbeeld van het uitvoerformaat:


"kde",,,,,0.00,0.00,6.88,9.83
,"ktimetracker",,,,6.88,8.70,6.88,9.83
,,"3.2 plan",,,0.00,0.00,0.00,0.00
,,"bugs",,,0.00,1.13,0.00,1.13
,,"wijzigingen - vertalingen",,,0.00,0.00,0.00,0.00
,,"tijdrapport",,,0.00,0.00,0.00,0.00
,"kopete",,,,0.00,0.00,0.00,0.00
,"promo",,,,0.00,0.00,0.00,0.00
,"web-dingen",,,,0.00,0.00,0.00,0.00

Topniveau-taken staan in de eerste kolom, subtaken in de tweede, en zo door. De tijdsgegevens worden vermeld na de maximale taakdiepte (vijf in dit voorbeeld). De eerste tijdkolom is Sessietijd, de tweede Tijd, de derde Totale sessietijd en de vierde de Totale tijd.

Geschiedenis naar CSV exporteren

Om de taakgeschiedenis te exporteren, kiest u het menu BestandExporterenGeschiedenis exporteren... en KTimetracker toont hetzelfde dialoogvenster als hierboven.

Voer de bestandsnaam in waarnaar u de data wilt exporteren, en kies een datumbereik waarvan u de taakgeschiedenis wilt weten. Wijzig de andere instellingen indien nodig. Klik op de knop Exporteren en KTimetracker exporteert de taakgeschiedenis naar het gekozen bestand.

Gebruik de knop Exporteren naar klembord om de geschiedenis naar het klembord te exporteren.

Hier is een voorbeeld van het uitvoerformaat:


Taakgeschiedenis
Van dinsdag 06 juli 2004 tot dinsdag 13 juli 2004
Afgedrukt op: 2004-07-13 18:10
2004-07-06,2004-07-07,2004-07-08,2004-07-09,2004-07-10,2004-07-11,2004-07-12,2004-07-13,
,,,,,,,,0.00,"kde"
,,1.77,3.23,1.73,,1.37,0.82,8.95,,"ktimetracker"
,,,,,,,,0.00,,,"3.2 plan"
,1.13,,,,,,,1.13,,,"bugs"
,,,,,,,,0.00,,,"wijzigingen - vertalingen"
,,,,,,,,0.00,,,"tijdrapportt"
,,,,,,,,0.00,,"kopete"
,,,,,,,,0.00,,"promo"
,,,,,,,,0.00,,"web-dingen"

De eerste drie regels geven aan wanneer het rapport gegenereerd is en voor welk datumbereik. De vierde regel is een komma-gescheiden lijst met de datums in het bereik in ISO 8601 formaat (jjjj-mm-dd). Alle volgende rijen geven de tijd weer die per taak gelogd is. De laatste numerieke kolom is het rijtotaal over alle dagen. De taaknaam wordt afgedrukt na de totaalkolom en is ingesprongen om taak-/subtaakrelaties aan te geven. Namen van topniveau taken verschijnen in de eerste kolom na het totaal.