Het gespreksvenster

Opmaak van het gespreksvenster

De gespreksweergave

De gespreksweergave neemt gebruikelijk de meeste ruimte van het venster in beslag en is de plek waar het gesprek plaatsvindt. De berichten verschijnen in volgorde van ontvangst, met de oudste berichten bovenaan de weergave.

U kunt het uiterlijk van het gespreksvensteraanpassen, door het te laten lijken op die van andere IM-programma's, of een compleet nieuw uiterlijk te maken.

Lijst met gespreksdeelnemers

Omdat u met sommige IM-systemen met meerdere personen in een groep kunt converseren is het handig om te kunnen zien met wie u op het moment een gesprek voert. De lijst met gespreksdeelnemers verschijnt links of rechts van de gespreksweergave. U kunt dit wijzigen via menuoptie InstellingenLijst met gespreksdeelnemers. Het contact' contextmenu is beschikbaar in de lijst met gespreksdeelnemers.

Invoergebied

Het invoergebied bevindt zich onder de gespreksweergave. Hier typt u de berichten in voordat u ze verzendt. U kunt het lettertype en de kleur van het bericht wijzigen met behulp van de gebruikelijke knoppen in de werkbalk. Als het IM-systeem dit ondersteunt zullen uw berichten verschijnen in de door u ingestelde kleur bij de ontvanger.

Standaard is de sneltoets voor het verzenden van berichten Enter.

Statusbalk

De statusbalk bevat tijdelijke meldingen, zoals dat iemand een bericht aan het typen is, en de knop Verzenden.

Tabbladen

Met Kopete kunt u meerdere gesprekken in één venster houden, door elk gesprek achter zijn eigen tabblad in het venster te plaatsen. De tabbladtitels veranderen van kleur om aan te geven of er een nieuw bericht is ontvangen:

Rood

Iemand heeft een bericht ingetypt.

Groen

Iemand typt een bericht in.

Blauw

Iemand heeft een bericht getypt dat uw bijnaam bevat.

Er zijn verschillende manieren om het groeperen te beheren. Om dit gedrag in te stellen gaat u naar tabblad Gesprek van de sectie Gedrag in de configuratiedialoog van Kopete. U kunt ook verschillende gespreksvensters samenvoegen via menu Tabbladen.

Groeps-chats in Kopete

U kunt Kopete gebruiken voor een één-op-één-gesprek of voor een groepsgesprek, afhankelijk van of uw IM-systeem dit ondersteunt.

Om anderen uitnodigen om deel te nemen aan het gesprek, sleep ze uit de contactenlijst naar het gespreksvenster of gebruik GesprekUitnodigen<Contactnaam>.

Bestandsoverdrachten

Met sommige IM-systemen kunt u ook bestanden verzenden en ontvangen. U kunt deze functie bereiken via het contextmenu van de contact. Als u al een gesprek voert en u wilt een bestand verzenden, sleep dan eenvoudig het bestand uit een ander gedeelte van KDE naar het gespreksvenster of selecteer in het menu GesprekBestand verzenden.

Sneltoetsen

De volgende sneltoetsen worden in het gespreksvenster ondersteund:

SneltoetsActie
EnterVerzendt het bericht in het invoerveld.
Ctrl+PDrukt de inhoud van de gespreksweergave af.
Ctrl+SSlaat de inhoud van de gespreksweergave op.
Ctrl+WSluit de huidige gespreksweergave. Als er geen tabbladen met andere gesprekken in het venster aanwezig zijn wordt ook het venster afgesloten.
Ctrl+,Ga naar het vorige tabblad.
Ctrl+.Ga naar het volgende tabblad.
Ctrl+Shift+BPlaats een tabblad met gesprek in een eigen venster.
TabVul een gedeeltelijk ingetypte bijnaam aan die toebehoort aan een persoon waarmee u een gesprek voert.