Hoofdstuk 2. JuK gebruiken

Schermafdruk van JuK.

JuK beheert een lijst met alle muziekbestanden die bij het programma bekend zijn. Dit noemen we de Collectielijst. De collectielijst is van JuK zelf, en wordt niet gedeeld met andere programma's.

Naast de collectielijst zijn er ook afspeellijsten. Deze zijn onafhankelijk van de collectielijst. U kunt zoveel afspeellijsten hebben als u wilt. U kunt afspeellijsten die u in JuK hebt aangemaakt ook gebruiken in andere mediaspelers, zoals Amarok of xmms. Uiteraard kunt u de afspeellijsten die in een van deze programma's zijn aangemaakt ook gebruiken in JuK.

U kunt individuele bestanden toevoegen aan de collectielijst via menuoptie BestandOpenen.... U kunt ook complete mappen toevoegen via menuoptie BestandMappen beheren.... Toegevoegde mappen worden bij elke start van JuK opnieuw doorzocht. U kunt zelfs mappen in deze mappen definiëren die zullen worden uitgesloten van de scan. U kunt het doorzoeken van de mappen forceren door met de rechtermuisknop te klikken op het pictogram van de Collectielijst en dan Herladen te selecteren.

Alle muziek die u aan een afspeellijst toevoegt zal ook automatisch aan de collectielijst worden toegevoegd. Muziek die u aan de collectielijst toevoegt wordt echter niet automatisch aan een van de afspeellijsten toegevoegd.

U kunt snel een afspeellijst aanmaken van uw complete collectielijst. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de collectielijst, en kies menuoptie Dupliceren. De resulterende lijst is een normale afspeellijst, en wijzigingen die u erin aanbrengt zullen geen effect hebben op de Collectielijst.

U kunt afspeellijsten die niet door JuK zijn aangemaakt toevoegen via menuoptie BestandOpenen.... Alle afspeellijsten die zijn gevonden in de mappen die u via menuoptie BestandMappen beheren... hebt toegevoegd zullen automatisch aan het programma worden toegevoegd.

Een nieuwe, een zoek- of een afspeellijst maakt u aan via menuoptie BestandNieuw, of via de pictogram Nieuw op de werkbalk. U zult worden gevraagd voor een naam, en vervolgens verschijnt er een pictogram voor uw nieuwe afspeellijst in de zijbalk. Vervolgens kunt u bestanden vanuit de collectielijst, of vanuit andere afspeellijsten, verslepen naar uw nieuwe lijst. Gebruik het pictogram Opslaan of menuoptie BestandOpslaan om de afspeellijst op te slaan.

De liedjeslijst

Als u de collectielijst aan het bekijken bent, dan bevat het rechtervak alle bestanden die bekend zijn bij JuK. Als u een afspeellijst bekijkt, dan worden hier alle liedjes uit die lijst getoond. In beide gevallen is het uiterlijk en gedrag van deze weergave hetzelfde.

Elk lied heeft zijn eigen rij in de weergave. Voor elk gevonden metadata-veld laat JuK een kolom zien. Deze kolommen komen overeen met de beschikbare velden in de tagbewerker.

U kunt de volgorde van de lijst veranderen door met de linkermuisknop te klikken op een kolomkop. Dit sorteert de bestanden in aflopende volgorde, gebaseerd op de inhoud van die kolom. Als u nogmaals klikt met de linkermuisknop, dan worden de bestanden gesorteerd in oplopende volgorde.

De kolombreedte wordt bepaald door de langste tekst in zo'n kolom. U kunt de kolombreedte veranderen door u muiscursor op de scheiding tussen twee kolomkoppen te plaatsen. U ziet dat de muiscursor veranderd. Klik en sleep met de linkermuisknop in de juiste richting om de kolom breder of smaller te maken.

U kunt de volgorde van de kolommen veranderen door met de linkermuisknop op een kolomkop te klikken en deze naar links of rechts te verslepen. U kunt de kolomkop echter niet voorbij de vensterrand slepen. Mogelijk moet u daarom de lijst naar links of rechts schuiven via de schuifbalk onderin het venster, en daarna het verslepen van de kop te herhalen, totdat u de gewenste positie hebt bereikt.

U kunt kolommen laten tonen of verbergen door met de rechtermuisknop op een kolomkop te klikken en op de naam van de kolom die u wilt veranderen in het contextmenu te klikken. Kolomnamen met een kruisje of vinkje ervoor zijn zichtbaar.

Dubbelklik met de linkermuisknop op een track om deze af te spelen met de ingebouwde speler. Als er al een track wordt afgespeeld, dan wordt het afspelen ervan gestopt en de nieuwe track afgespeeld.

Klikken met de rechtermuisknop geeft u een lijst met opties:

Toevoegen aan afspeelwachtrij

Hierdoor start het afspelen van het bestand/de track zodra de huidige track klaar is. Als er geen track wordt afgespeeld, dan wordt de gekozen track afgespeeld zodra u op de knop Afspelen hebt geklikt. Als u eerder al een track had gekozen met de optie Aan afspeellijst toevoegen, dan zal deze worden genegeerd, en wordt uw laatste keuze afgespeeld.

Knippen, Kopiëren, Plakken

...

Uit afspeellijst verwijderen

Als u de collectielijst bekijkt en deze actie kiest dan zal de track niet alleen uit deze lijst, maar ook uit alle afspeellijsten waarin deze track voor komt. Als het bestand van deze track zich in een map bevindt die JuK doorzoekt bij het opstarten, dan zal de track weer aan uw collectielijst worden toegevoegd bij de volgende start van JuK. Echter, de track wordt dan niet automatisch toegevoegd aan de andere afspeellijsten.

Als u een afspeellijst bekijkt, dan verwijdert Uit afspeellijst verwijderen alleen de track uit deze afspeellijst.

Kolomtitel bewerken

Hiermee kunt u de kolom van de geselecteerde track waarin u geklikt hebt bewerken. Bijvoorbeeld: als u een track tegenkomt waarbij een kolom leeg is, of een fout bevat, klik er dan met de rechtermuisknop op en kies voor 'Bewerken'. U kunt dan rechtstreeks de inhoud van die kolom bewerken.

De wijzigingen die u op deze manier aanbrengt worden onmiddellijk opgeslagen, zodra u ergens anders in het scherm klikt.

Deze menuoptie is inactief als JuK merkt dat de gekozen track alleen-lezen is.

Verversen

Dit zal de taginformatie van de geselecteerde tracks herladen. De wijzigingen die in de bestanden zijn aangebracht terwijl JuK draaide zullen dan worden getoond.

Verwijderen

Dit verwijdert de track uit de collectielijst, alle afspeellijsten waarin de track voorkomt. Vervolgens wordt het muziekbestand van uw harde schijf verwijdert. Let op: u kunt dit niet ongedaan maken! Gebruik deze menuoptie dus met zorg. Om te voorkomen dat u per abuis bestanden verwijdert zult u gevraagd worden om een bevestiging.

Tag-informatie gissen

Dit zorgt ervoor dat JuK zal proberen om de tag-informatie, zoals artiest en titel van het lied te raden. JuK gebruikt verschillende methoden voor het gissen:

Door middel van de bestandsnaam

JuK zal proberen om de tag-informatie af te leiden van de bestandsnaam. Bijvoorbeeld, als een muziekbestand Prince - Kiss heet, dan zal het programma gissen dat Prince de artiestnaam is, en Kiss de titel. U kunt de manier waarop JuK de tags zal gissen instellen via menuoptie InstellingenTag-gisser.... Dit opent de Tag-gisser-dialoog. JuK zal geen tags vervangen die niet uit de bestandsnaam konden worden achterhaald.

Van internet

JuK zal gebruik maken van het programma MusicBrainz om de tags van de track te raden. Hiervoor dient MusicBrainz te zijn geïnstalleerd.

Bestand hernoemen

Dit zal de bestanden hernoemen aan de hand van een opgegeven indeling. Bepaal eerst de manier waarop de bestanden hernoemd worden via menuoptie InstellingenBestandshernoeming.... De resulterende naam van elk bestand wordt gebaseerd op diens metadata-tags. Bijvoorbeeld, de track Kiss (radioedit) van Prince resulteert in /usr/share/muziek/Prince/Kiss (radioedit).ogg.

Afspeellijst aanmaken van geselecteerde items

Hiermee kunt u snel een afspeellijst aanmaken van tracks uit uw collectielijst. U wordt gevraagd om een naam voor de nieuwe afspeellijst op te geven. Vervolgens worden alle geselecteerde bestanden in deze nieuwe afspeellijst geplaatst.

Geselecteerde items toevoegen aan audio- of data-cd

Hiermee kunt u snel een K3b-project aanmaken van uw trackselectie. JuK zal u vragen of u een audio-cd-project of een data-cd-project wilt aanmaken. Als K3b reeds met een project is geopend worden de tracks daaraan toegevoegd.

Als K3b nog niet draait zal JuK het voor u opstarten. Daarna zal JuK de door u geselecteerde bestanden toevoegen aan het huidige K3b-project. U kunt dit project dan in K3b opslaan om later te branden, of meteen op cd branden.