Hoofdstuk 4. Menu- en commandoreferentie

Menu's

Menu Bestand

BestandNieuwLege afspeellijst (Ctrl+N)

Maakt een nieuwe, lege afspeellijst aan

BestandNieuwZoekafspeellijst... (Ctrl+F)

Maakt een nieuwe zoekafspeellijst aan.

BestandNieuwAfspeellijst op basis van map... (Ctrl+D)

Maakt een nieuwe afspeellijst aan die alle muziekbestanden bevat uit een opgegeven map en alle onderliggende mappen. Alle muziek in afspeellijstbestanden die JuK kent zal ook worden toegevoegd.

BestandOpenen... (Ctrl+O)

Selecteert een bestand of reeks bestanden om toe te voegen aan de collectielijst. Als u een afspeellijst selecteert, dan wordt elk bestand in deze lijst toegevoegd.

BestandMappen beheren...

Dit menu-item opent hetzelfde venster dat wordt getoond bij een eerste keer opstarten van JuK

Selecteert een map of reeks mappen om toe te voegen aan de collectielijst. Deze mappen zullen bij elke start van JuK, en als u menuoptie BestandHerladen wordt geselecteerd, opnieuw worden doorzocht.

U kunt ook mappen selecteren die niet automatisch doorzocht moeten worden (die gaan boven de lijst te scannen mappen bij opstarten). Op deze manier kunt u vermijden dat JuK automatisch songs pakt waarvan u niet wilt dat ze beheerd worden door JuK en geen gevaar loopt dat uw indeling op schijf daardoor de war raakt.

Schermafdruk van de dialoog 'Mappen beheren'.

Opmerking

Als u bestanden wilt verwijderen die al in de verzameling staan, dan kunt u de kolom Bestandsnaam (volledig pad) in een afspeellijst inschakelen en dan de zoekbalk gebruiken om de padnaam die problemen veroorzaakt te selecteren en de getoonde bestanden te verwijderen.

BestandHernoemen...

Hernoemt een afspeellijst.

BestandDupliceren...

Maakt een duplicaat aan van de geselecteerde afspeellijst. U zult gevraagd worden een nieuwe naam op te geven.

BestandHerladen

Herlaadt de taginformatie van elk bestand in de geselecteerde afspeellijst.

BestandVerwijderen

Verwijdert de geselecteerde afspeellijst.

BestandOpslaan (Ctrl+S)

Slaat de geselecteerde afspeellijst op de schijf op.

BestandOpslaan als...

Slaat de geselecteerde afspeellijst op onder een andere naam.

Menu Bewerken

BewerkenLeegmaken

Verwijdert de geselecteerde tracks uit de afspeellijst.

Menu Beeld

BeeldZoekbalk tonen/verbergen

Hiermee kunt u de Zoekbalk laten tonen of verbergen.

BeeldTag-bewerker tonen

Hiermee kunt u de Tag-bewerker laten tonen of verbergen.

BeeldGeschiedenis tonen

Hiermee kunt u de Geschiedenis-afspeellijst laten tonen of verbergen.

BeeldWeergavemodiStandaard

Zet de zijbalk in de standaardweergave.

BeeldWeergavemodiCompact

Zet de zijbalk in de compacte weergave.

BeeldWeergavemodiBoomstructuur

Zet de zijbalk in de boomstructuurweergave.

Menu Speler

SpelerWillekeurig afspelen

Hiermee kunt u het willekeurig afspelen van de tracks aan- of uitzetten. U kunt kiezen uit drie mogelijkheden: Willekeurig afspelen (de lijst wordt willekeurig afgespeeld), Album willekeurig afspelen (alle tracks in een album worden willekeurig afgespeeld) of Uitgeschakeld. Willekeurig afspelen houdt in dat JuK telkens lukraak een andere track selecteert als het huidige lied is uitgespeeld. Door de willekeur kan het gebeuren dat een gekozen track al eens eerder is afgespeeld.

SpelerAfspeellijst herhalen

Dit zet het herhalen van de afspeellijst aan of uit. Indien aangezet zal JuK weer beginnen met het afspelen van de eerste track als elk lied uit de huidige afspeellijst is afgespeeld.

SpelerAfspelen

Dit start het afspelen van de huidige track, of hervat het afspelen als deze was gepauzeerd.

SpelerPauzeren

Deze menuoptie pauzeert het afspelen van de huidige track. Gebruik menuoptie Afspelen om verder te gaan.

SpelerStoppen

Deze menuoptie stopt het afspelen van de huidige track.

SpelerVolgende

Deze menuoptie gaat naar de volgende track in de afspeellijst.

SpelerVorige

Deze menuoptie start het afspelen van de track die voor de huidige track werd afgespeeld.

Menu Tagger

TaggerOpslaan (Ctrl+T)

Deze menuoptie slaat alle wijzigingen in de tags die u hebt bewerkt op. Normaliter worden wijzigingen pas opgeslagen als u iets anders selecteert dan het bestand dat u hebt bewerkt.

TaggerVerwijderen

Deze menuoptie verwijdert de geselecteerde bestanden uit de collectielijst, uit alle afspeellijsten waarin ze voorkomen, en van de harde schijf.

TaggerVerversen

Dit commando stelt u in staat om de afspeellijsttags na wijziging te verversen.

TaggerTag-informatie radenUit bestandsnaam (Ctrl+G)

Deze menuoptie probeert de tags van de geselecteerde bestanden aan de hand van diens bestandsnaam te raden. U kunt de patronen die hiervoor worden gebruikt instellen via InstellingenTag-gissing.... De dialoog Configuratie van tag-gisser wordt dan geopend.

TaggerTag-informatie gissenVan internet (Ctrl+I)

Deze menuoptie probeert de tags van de geselecteerde bestanden te raden met behulp van de TunePimp bibliotheek die wordt aangeboden door MusicBrainz.

TaggerBestand hernoemen (Ctrl+R)

Dit commando stelt u in staat om een bestand of een groep bestanden voor de geselecteerde songs in de afspeellijst. Alvorens het echte hernoemen gebeurt zal JuK een dialoog met voorbeeld tonen waar u de actie kunt bevestigen of annuleren.

De bestanden zullen worden hernoemd volgens de parameters gedefinieerd met Dialoogvenster bestanden hernoemen.

Menu Instellingen

InstellingenGetoonde werkbalkenHoofd / Afspeelwerkbalk

Deze menuoptie toont of verbergt de Hoofdwerkbalk en de Afspeelwerkbalk.

InstellingenOpstartscherm tonen/verbergen

Deze menuoptie zorgt ervoor dat tijdens het laden van JuK een opstartscherm wordt getoond.

InstellingenIn systeemvak plaatsen

Deze menuoptie bepaalt of JuK een pictogram in uw systeemvak plaatst. U kunt dit pictogram gebruiken om na te gaan wat JuK afspeelt, en het afspelen bedienen.

InstellingenIn systeemvak blijven bij afsluiten

Deze menuoptie bepaalt of JuK blijft doordraaien in het systeemvak als u het hoofdvenster sluit. De optie In systeemvak plaatsen dient aangezet te zijn. Om JuK te beëindigen kiest u menu-optie BestandAfsluiten in het hoofdvenster of menuoptie Afsluiten in het contextmenu van het systeemvakpictogram.

Als JuK is opgestart wanneer het is ingesteld om in het systeemvak te worden geplaatst bij opstarten, zal er een eenvoudige melding worden getoond (omdat anders de gebruiker zich af kan vragen waarom het venster van JuK zich niet opende). Het is mogelijk om deze extra melding te verwijderen door naar Algemeen uiterlijk en gedragToepassingen en systeemmeldingen in Systeeminstellingen te gaan om de meldingen van de toepassing JuK muziekspeler te beheren. Deactiveer het item Een melding in een pop-upvenster tonen voor JuK actief in systeemvak. Meer informatie over instellingen van meldingen van KDE is te hier te vinden.

InstellingenTrackaankondiging tonen

Deze menuoptie bepaalt of JuK een indicatie toont als een lied begint met afspelen. De indicatie bevat informatie over de artiest en titel, en twee knoppen waarmee u snel naar een andere track kunt gaan. Menuoptie "In systeemvak plaatsen" dient actief te zijn voor deze functie.

InstellingenTag-gissing...

Deze menuoptie opent de dialoog Configuratie van tag-gisser. Hier kunt u de patronen wijzigen die worden gebruikt voor het raden van taginformatie aan de hand van bestandsnamen.

InstellingenBestandshernoeming...

Deze menuoptie opent de dialoog Instellingen voor bestandshernoeming. Hier kunt u de wijze waarop JuK de bestanden voor u hernoemt.

Bovendien heeft JuK de gezamenlijke menu-items van KDE Instellingen en Help, voor meer informatie lees de secties over de Menu-instellingen en Menu Help van KDE-fundamentals.