Spellingcontroledialoog

David Sweet

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening KDE 4.5 (2010-09-02)

Sonnet doet de spellingcontrole in KDE-applicaties zoals Kate, KMail en KWord. Het is een GUI-frontend voor verschillende spellingcontroleprogramma's. Meer informatie over vereiste spellingcontroleprogramma's en woordenboeken vindt u in de documentatie van de module Spellingcontrole van Systeeminstellingen


De bovenste regel in de dialoog toont een mogelijk fout gespeld woord in uw document. Sonnet probeert een toepasselijk vervangend woord te vinden. Er kunnen er verschillende worden gevonden.

De beste keuze wordt rechts van Vervangen door getoond. Om deze vervanging te accepteren, klik op Vervangen.

U kunt ook een woord uit de lijst met suggesties selecteren en dan op Vervangen klikken om het fout gespelde woord door het geselecteerde woord te vervangen. Om meer suggesties uit het woordenboek toe te voegen klik op de knop Suggesties.

Om uw originele spelling te behouden, klik op Negeren.

Om spellingcontrole te stoppen -- met behoud van reeds gemaakte wijzigingen -- klik op Gereed.

Om de spellingcontrole te stoppen en de wijzigingen die al zijn gemaakt te annuleren, klik op Annuleren.

Klikken op Alles vervangen zal in eerste instantie hetzelfde doen als klikken op Vervangen, maar zal automatisch het fout gespelde woord door het gekozen vervangende woord vervangen, als het later opnieuw verschijnt in uw document.

De knop Alles negeren negeert dit en alle volgende verschijningen van het fout gespelde woord.

Klikken op Aan woordenboek toevoegen voegt het fout gespelde woord toe aan uw persoonlijke woordenboek (dit is apart van het originele woordenboek van het systeem, zodat de aanvullingen die u maakt niet door andere gebruikers zullen worden gezien).

Het afrolvak Taal onderaan deze dialoog stelt u in staat tijdelijk naar een ander woordenboek om te schakelen.

De standaard configuratieopties zijn beschikbaar in de module Systeeminstellingen Spellingcontrole.