Compilatie en installatie

Er zijn een aantal stappen nodig om KsirK op uw systeem te compileren en te installeren. Voer de volgende commando's uit in de hoofdmap van de broncode van KsirK:

% ./configure
% make
% make install

Aangezien KsirK autoconf en automake gebruikt, zouden er bij de compilatie geen problemen mogen voorkomen. Indien u toch problemen tegenkomt, meldt u ze dan in de betreffende KDE-mailinglists.