Het handboek van KUser

Matt Johnston

Nalezer: Lauri Watts
Nalezer: Jonathan Singer
Vertaler/Nalezer: Tom Albers
Vertaler/Nalezer: Natalie Koning
herziening 3.9 (KDE 4.11) (2013-06-22)

Deze documentatie beschrijft KUser versie 3.9. Deze toepassing maakt het mogelijk om gebruikers en groepen op uw computer te beheren.