KMyMoney käsiraamat

KMyMoney versioonile 4.7

Michael T. Edwardes

Thomas Baumgart

Ace Jones

Tony Bloomfield

Robert Wadley

Darin Strait

Roger Lum

Jack H. Ostroff

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon 4.7.01 (2014-08-30)

KMyMoney on KDE isiklike rahaasjade haldur.

Käsiraamat kirjeldab KMyMoney versiooni 4.7.


Sisukord

1. Sissejuhatus
Mis on KMyMoney?
Mida KMyMoney ei ole?
2. Mis on selles väljalaskes uut?
3. Kuidas muuta KMyMoney enda truuks abiliseks
Raamatupidamise alused
Isiklike kontode määratlemine
Ärikontode määratlemine
Oma rahaasjade sidumine KMyMoneyga
Kontod
Rahaasutused
Kategooriad
Alamkategooriad
Sildid
Maksesaajad
Planeeritud tehingud
Kasulikud vihjed
4. KMyMoney kasutamine esimest korda
KMyMoney käivitamine esimest korda
Peaaken
Uue faili loomine
Kontode loomine
Ajaplaanid
Kategooriad
Sildid
Maksesaajad
Quicken Interchange Formati (QIF) import
Tehingute otsimine
Kooskõlastamine
Varundamine
KMyMoney käivitamine
KMyMoney kolimine teise arvutisse
Andmete kolimine
Seadistuste kolimine
Ühenduse võtmine arendajatega ja vigadest teatamine
Ühenduse võtmine arendajatega
Vigadest teatamine
5. Rahaasutused
Rahaasutuse valikud
Uus rahaasutus
Konto valikud
6. Kontod
Kontovaade
Konto loomine
Rahaasutuse (panga) nimi
Konto
Krediitkaardi kontod
Investeerimiskontod
Laenukontod
Ülemkonto
Konto üksiksasjade ülevaatamine ja salvestamine
Kontoide avamine ja vaatamine
Kontoteabe muutmine
Kontode kustutamine
7. Kategooriad
Kategooria loomine
Kategooria muutmine
Käibemaksu toetus
Kategooria kustutamine
8. Sildid
Sildiloend
Sildi lisamine
Sildi nime muutmine
Sildi kustutamine
Sildiga tehingud ja siltide üksikasjad
Sildiga tehingud
Sildi üksikasjad
9. Maksesaajad
Maksesaajate loend
Maksesaaja või maksja lisamine
Maksesaaja või maksja nime muutmine
Maksesaaja või maksja kustutamine
Maksesaaja täiendavad üksikasjad
Isiklik teave
Tehingute sobivuse seadistused
Tehingute ajaloo vaatamine
10. Ajaplaanid
Sissejuhatus
Ajaplaanide tüübid
Arved
Laekumised
Laenud
Ülekanded
Ajaplaani vaade
Uue ajaplaani dialoog
Väljade täitmine
Ajaplaani käitumise muutmine
Tehingu KMyMoneyl registrisse kanda laskmine
KMyMoneyle teatamine, millal ajaplaan tühistub
Ajaplaanide muutmine
Ajaplaanide kustutamine
Kalendrivaade
Planeeritud tehingute sisestamine
Planeeritud tehingute käsitsi sisestamine
Tehingu sisestamise kinnitamine
Laskmine KMyMoneyl tehinguid enda eest sisestada
11. Pearaamatud
Pearaamatuvaade
Filtriala
Tehinguloend
Tehingu sisestusvorm
Tehingute sisestamine
Tehingu sisestusvormi kasutamine
Tehinguväljad
Tehingute otsesisestamine loendis
Muutmise alustamine
Tehingute tükeldamine
Tehingute muutmine
Tehingute kustutamine
Tehingute sobitamine
Kontrollitud oleku tähendusest
Tehingu seadistuste muutmine
Muud võimalused
12. Investeeringud
Investeeringud KMyMoneys
Investeeringud
Baasvääring
Investeerimiskontod
Vahendustehingute kontod
Investeerimiskonto loomine
Investeeringute lisamine kontole
Uue investeeringu nõustaja
Investeeringu muutmine
Investeerimistehingud
Tegevus
Väärtpaber
Konto
Aktsiad, hind ja üldkogus
Teenustasud
Intress
Välisinvesteeringute käitlemine
Hindade uuendamine
Hinna uuendamine käsitsi
Võrgu-hinnakursid
Teostamata võimalused
13. Vääringud
Baasvääring
Uue vääringu lisamine
Konto seadistamine
Tehingute sisestamine muid vääringuid kasutades
Vääringute vahetuskursid
Hindade sisestamine käsitsi
Vääringu uuendamine internetist
14. Kooskõlastamine
Mis on kooskõlastamine?
Kooskõlastamisnõustaja
Pangaväljavõtte üksikasjad
Intress
Tehingute kontrollimine
Kooskõlastamise lõpetamine
15. Aruanded
Saadaolevad aruanded
Tulud ja kulud
Puhasvara
Tehingud
Rahakäive
Investeeringud
Maksud
Eelarve
Ennustus
Teave
Diagrammid
Lemmikaruanded
Aruannete seadistamine
Aruannete kasutamine
Aruannete seadistamine
Kohandatud aruannete kasutamine
Kaart Aruanne
Kaart Read/veerud
Kaart Diagramm
Muud kaardid
Diagrammid
Diagrammi vaatamine
Saadaolevad diagrammitüübid
16. Import ja eksport
GnuCashi importija
GnuCashi failid
Sarnasused, erinevused ja terminid
Importija valikute valimine
Impordiaruanne
QIF-i importija
QIF-i vormingut peetakse kahjulikuks
QIF-faili import
QIF-i profiili loomine
Tehingute sobivus
Impordifiltri kirjutamine
KMyMoney spetsiaalsed QIF-i laiendid
QIF-i eksportija
OFX importimise plugin
Plugina hankimine
Mis on OFX?
OFX-faili import
Investeeringute import
Veebiühendus
Otseühendus
OFX-faili eksport
CSV importimise plugin
CSV-failide importimise põhjused
Plugina hankimine
CSV-faili importimine
Importimise pluginate kirjutamine
17. Laenud
Laenudest lähemalt
Näide
Uue laenu loomine
Laenu põhisumma lisatagasimaksete tegemine
18. Eelarved
Mis on eelarve?
Sinu eelarved
Eelarvete loomine, nime muutmine ja kustutamine
Kontode nimekiri
Jaotus
Uuendamine ja lähtestamine
Eelarvearuanded
19. Ennustus
Mis on ennustus?
Ennustuse vaatamine
Kaart Kokkuvõte
Kaart Üksikasjad
Kaart Muu
Eelarve ennustuse kaart
Kaart Diagramm
20. KMyMoney seadistused
Üldine
Globaalsed valikud
Vaatevalikud
Filtreerimisvalikud
Kodu
Pearaamat
Kaart Kuvamine
Kaart Sortimine
Kaart Andmekirje
Kaart Import
Planeeritud tehingud
Ajaplaani käivitamisvalikud
Võrgukursid
Ennustus
Krüptimine
GPG krüptimine
Värvid
Kaart Esiplaan
Kaart Taust
Fondid
Pluginad
Tšeki trükkimise plugin
21. Tehingute otsimine
Üldine
Otsingukriteeriumid
Tekst
Konto
Kuupäev
Kogus
Kategooria
Maksesaaja
Üksikasjad
Otsingutulemused
22. Failivormingud
Lihttekstifail
GZIP-tihendusega fail
GPG-krüpteeringuga fail
GPG võtmed
Võtmete määramine KMyMoneys
KMyMoney taastusvõti
Anonüümne fail
23. Andmebaas
Relatsiooniliste andmebaaside kasutamine
Sissejuhatus
Ettevalmistus
Haldamine
Andmebaasi loomine
Andmete kasutamine
Andmebaasi loomine käsitsi
Krüptimine
24. Küsimused ja vastused
25. Käskude seletused
Menüüd
Menüü Fail
Menüü Redigeerimine
Menüü Vaade
Menüü Rahaasutus
Menüü Konto
Menüü Kategooria
Menüü Tehing
Menüü Tööriistad
Menüü Seadistused
Menüü Abi
Vidinad
Kuupäeva sisestamise vidin
Väärtuse sisestamine
Maksesaaja/maksja sisestamine
Kategooria/konto sisestamine
26. Autorid
Algne autor
Aktiivsed arendajad
Varasemate versioonide arendajad
Eriline tänu
A. Paigaldamine
KMyMoney hankimine
Distributsioonide ametlikud paketid
Toetamata hoidlad
KMyMoney kompileerimine lähtekoodist
Nõutavad teegid
Ehitamisjuhised
KMyMoney paigaldamine ilma Linuxita