Timers

Probleem: Om al uw uitgaven te kunnen doen moet u een gemiddelde van vijf uur per dag factureren. Om ervoor te zorgen dat u dit haalt, houdt u uw dag- en weektotalen in de gaten.

Oplossing: Reset de sessie-timer aan het begin van elke werkdag en reset alle timers aan het begin van elke week.

KTimetracker maakt het bijhouden van tijd eenvoudig. Om de tijd die aan een taak besteed wordt bij te houden dubbelklikt u op de taak. Om het bijhouden te stoppen, dubbelklikt u opnieuw op de taak. Actieve taken worden aangegeven door een klokje in de kolom Sessietijd.

Een andere visuele aanwijzing van activiteit is het systeemvakpictogram van KTimetracker. Als er een taak actief is, beweegt de secondewijzer in het pictogram. Als u de muiswijzer op dit pictogram laat rusten, wordt de naam van de actieve taak in een hulpballon weergegeven. Als er meer dan één taak actief is, worden de taaknamen in de hulpballon gescheiden door komma's.

KTimetracker houdt twee timers bij voor elke taak: één voor de sessietijd en één voor de totale tijd. In de standaardinstelling geeft KTimetracker twee kolommen voor elke timer weer, hetgeen op vier kolommen voor elke taak uitkomt:

Sessietijd

De tijd die aan de taak is besteed sinds het begin van de sessie.

Tijd

De tijd die aan de taak is besteed sinds alle tijden gereset zijn.

Totale sessietijd

De tijd die aan de taak en alle subtaken ervan besteed is sinds het begin van de sessie.

Totale tijd

De tijd die aan de taak en alle subtaken ervan is besteed sinds alle tijden gereset zijn.

Om een nieuwe sessie te starten, kiest u het menu BestandNieuwe sessie starten.

Om alle tijden te resetten, kiest u het menu BestandAlle tijden resetten.

Bureaubladen volgen

Probleem: U hebt twee hoofdprojecten waartussen u elke dag heen en weer schakelt. Om uw werk te organiseren houdt u de bestanden van project 1 op bureaublad 1 en die van project 2 op bureaublad 2.

Oplossing: Verbind de taak van project 1 met bureaublad 1 en de taak van project 2 met bureaublad 2. Als u van bureaublad 2 naar bureaublad 1 overschakelt, stopt KTimetracker automatisch de taak van project 2 en start de taak van project 1.

Om een taak met één of meer bureaubladen te verbinden, kiest u het menu TaakBewerken... (Ctrl+E). Schakel Automatisch volgen in en kies de bureaubladen waaraan u de taak wilt verbinden. Als één van de gekozen bureaubladen actief wordt, begint KTimetracker na korte tijd automatisch de tijd voor die taak bij te houden.

Inactiviteitsdetectie

Probleem: U gaat vroeg van uw werk weg op vrijdag om een bericht te bezorgen en vergeet de timer stop te zetten. Als u terugkomt op maandag loopt de timer nog steeds.

Oplossing: Schakel inactiviteitsdetectie in op de pagina Gedrag van de instellingendialoog.

KTimetracker kan ingesteld worden om inactiviteit van muis en toetsenbord te detecteren. Als de muis en het toetsenbord langer dan de ingestelde tijd inactief zijn, toont KTimetracker het volgende dialoogvenster:


Het dialoogvenster "Inactiviteitsdetectie" van KTimetracker
Doorgaan met tijd opnemen

Pas de inactieve tijd toe op alle actieve timers en laat ze lopen.

U was aan de taken aan het werk toen uw computer inactief was en bent nog steeds aan het werk.

Tijdsmeting terugdraaien

Trek de hoeveelheid inactieve tijd van alle actieve timers af en stop de timers.

U was niet aan de taken aan het werken toen uw computer inactief was en u bent nog steeds niet aan het werk.