rlogin

Christian Bunting

Vertaler/Nalezer: Otto Bruggeman
Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries

U kunt met Konqueror een rlogin-sessie starten met een server die een rlogin-service aanbiedt.

Om de mogelijkheden van deze io-slave in Konqueror te kunnen gebruiken typt u rlogin:/host_om_mee_te_verbinden in de locatiebalk van deze browser.

Dit zal een Konsole starten met een rlogin-sessie waarin u u om een wachtwoord wordt gevraagd.

De io-slave rlogin gebruikt de gebruikersnaam van het account dat u op dit moment in KDE gebruikt.

Nadat u uw wachtwoord succesvol hebt ingevoerd kunt u uw remote sessie beginnen.

Zie ook de man-pagina: rlogin.