Compileren en installeren

Er zijn een aantal stappen nodig om Rocs op uw systeem te compileren en te installeren. Voer de volgende commando's uit in de hoofdmap van de broncode van Rocs:

% ./configure
% make
% make install

Aangezien Rocs autoconf en automake gebruikt, zouden er bij de compilatie geen problemen mogen voorkomen. Indien u toch problemen tegenkomt, meldt u ze dan in de betreffende KDE-mailinglists.