Virtuele bureaubladen

Mike McBride

Jost Schenck

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning
: Freek de Kruijf
herziening 4.11 (2013-06-02)

Virtuele bureaubladen

Bureaubladen

KDE biedt u de mogelijkheid om meerdere bureaubladen te hebben. Op dit tabblad kunt u het aantal bureaubladen instellen, het aantal rijen in het pictogram Pager, alsmede hun individuele namen. Gebruik de schuifbalk om het aantal bureaubladen aan te passen. U kunt de namen aanpassen door de namen in de tekstvelden hieronder te typen.

Schakel Verschillende widgets voor elk bureaublad in om onafhankelijke widgets en achtergrondafbeeldingen op elk individueel bureaublad te gebruiken.

Schakelen

Doorlopende bureaubladnavigatie

Als u deze optie selecteert, dan kunt u door met de muisaanwijzer voorbij een schermrand te bewegen naar het bureaublad gaan dat aan die zijde grenst. Wanneer u het laatste bureaublad bereikt hebt komt u weer op het eerste bureaublad.

Animatie van bureaubladeffecten

Selecteer Geen animatie, Schuiven, Bureaubladkubusanimatie of Bureaublad in en uitfaden uit het afrolmenu. Als de geselecteerde animatie instellingsopties heeft, klik dan op het hulpmiddelpictogram aan de rechterkant van het afrolmenu om een configuratiedialoog te verkrijgen.

Bureaublad omschakelen is op het scherm te zien

Deze optie inschakelen maakt dat het omschakelen van bureaublad op het scherm is te zien.

Bureaubladvoorbeelden tonen

Inschakelen van deze optie toont een klein voorbeeld van het bureaublad die het geselecteerde bureaublad laat zien.

Sneltoetsen

Deze sectie toont de geconfigureerde sneltoetsen voor het omschakelen van de bureaubladen en staat u toe deze te bewerken.

Draaien aan het muiswiel boven een lege plek op het bureaublad of op het pictogram Pager in het paneel schakelt naar het numeriek volgende virtuele bureaublad, in de richting waarin u draait (ofwel omhoog of omlaag).