Systeembel

Pat Dowler

Matthias Hoelzer

Mike McBride

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
herziening KDE 4.8 (2011-11-28)

De systeembel of piep is een functionaliteit van de X-server, die goed gebruik probeert te maken van de beschikbare hardware.

KDE gebruikt normaal gesproken de systeembel niet maar maakt gebruik van zijn eigen meldingensysteem. Dit kan het vastleggen van gebeurtenissen, het aanroepen van berichtvensters of een eigen geluid zijn. U kunt dit instellen in de Systeeminstellingen-module Meldingen beheren.

Opmerking

Door hardwarebeperkingen is het voor de X-server niet altijd mogelijk om een piep te maken die precies aan de parameters voldoet. Bijvoorbeeld: op de meeste PC's is het volumebeheer niet erg goed waardoor de X-server een laag volume lijkt na te maken met een kortere duur van het geluid. Als de instellingen dus geen effect hebben ligt dit waarschijnlijk aan het feit dat de X-server en/of de hardware niets beters ondersteunen.

Bij Systeembel gebruiken in plaats van systeemnotificatie selecteren kunt u de volgende parameters instellen voor de bel:

Volume (percentage van het maximum volume)

Hier kunt u het volume van de systeembel aanpassen.

Toonhoogte (in Hz)

Hier kunt u de toonhoogte van de systeembel aanpassen.

Duur (in milliseconden)

Hier kunt u de tijdsduur van de systeembel aanpassen.

Voor verdere aanpassingen aan de bel, zie de Toegankelijkheid Systeeminstellingen-module.

U kunt de knop Testen gebruiken om te horen hoe de huidige instellingen klinken.