Diskette

Alexander Neundorf

Vertaler/Nalezer: Otto Bruggeman
Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries

De diskette io-slave geeft u eenvoudige wijze toegang tot de diskettestations die zich in uw computer bevinden.

De stationsaanduiding wordt de eerste submap in het URL-adres. Bijvoorbeeld, als er een bestand genaamd logo.png op de diskette in diskettestation A staat, het URL-adres floppy:/a/logo.png

Als u station B wilt benaderen dan is floppy:/b voldoende. floppy:/ is een snelkoppeling voor floppy:/a.

Opmerking

Merk op dat floppy:/logo.png betekent dat u een diskettestation genaamd logo.png heeft.

Voor het gebruik van deze io-slave heeft u het pakket mtools nodig. Deze io-slave biedt ondersteuning voor alle verschillende commando's die door de mtools-programma's worden aangeleverd. U hoeft een diskette niet aan te koppelen (mounten), typ eenvoudigweg floppy:/ in elke KDE 3.x-toepassing en u kunt elk diskettestation benaderen om bestanden te openen of op te slaan.

Het werkt ook met USB-sticks, Zip- en JAZ-schijven. U kunt bijv. floppy:/u voor de USB-stick en floppy:/z voor de Zip-schijf gebruiken. Om dit mogelijk te maken dient u het bestand /etc/mtools aan te passen. Kijk in de man-pagina van mtools voor meer informatie.

De io-slave geeft lees- en schrijftoegang tot het diskettestation maar niet tegelijkertijd. U kunt de diskette lezen en beschrijven in dezelfde sessie. Maar het lezen en schrijven zal na elkaar worden uitgevoerd, dus niet op hetzelfde moment.

Auteur: Alexander Neundorf