finger

Lauri Watts

Vertaler/Nalezer: Otto Bruggeman
Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries

Finger is een programma om informatie over een gebruiker te tonen.

Als finger is ingeschakeld op de externe computer, dan kunt u informatie ophalen over de echte naam van de gebruiker, of ze momenteel zijn aangemeld, of ze e-mail hebben ontvangen en u kunt de tekst van het bestand .plan in hun persoonlijke map lezen.

Finger wordt normaal geassocieerd met een gebruiker@computernaam adres dat niet gelijk aan het e-mailadres hoeft te zijn.

De meeste internetaanbieders staan geen finger-toegang toe dus het kan goed mogelijk zijn dat u geen nuttig antwoord voor de meeste personen krijgt.

Sommige mensen gebruiken kun lokale .plan-bestand om informatie zoals PGP- sleutels aan te bieden, of schrijven in het bestand dat ze momenteel op vakantie zijn. Allerhande informatie kan via het bestand worden aangeboden.

Gebruik de finger-io-slave als volgt: finger://gebruikersnaam@computernaam

Zie ook de man-pagina: finger.