KAlarmi käsiraamat

David Jarvie

Arendaja: David Jarvie
Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon 2.09.01 (KDE 4.9) (2012-08-10)

KAlarm on KDE personaalsete häirete ja meeldetuletuste ajastaja.