Õigekirja kontroll

David Sweet

Salma Sultana

T.C. Hollingsworth

Tõlge eesti keelde: Marek Laane

Sonnet on õigekirja kontrollija, mida kasutavad mitmed KDE rakendused, näiteks Kate, KMail ja KWord. See on mitmesuguste vabade õigekirja kontrollimise tööriistade graafiline kasutajaliides.

Sonneti kasutamiseks peab olema paigaldatud mõni õigekirja kontrollimise programm, näiteks GNU Aspell, Enchant, Hspell, ISpell või Hunspell ning lisaks vastavad oma keele sõnastikud.

Õigekirja kontroll


Õigekirja kontrollimise aken.

Kirjavea parandamine.


Õigekirja kontrollimiseks vali menüükäsk TööriistadÕigekirja kontroll.

Kui sõna on dokumendis arvatavasti valesti kirjutatud, on see näha dialoogi ülemisel real. Sonnet püüab leida sellele sobiva asenduse. Parimat soovitust näeb kirjest Asendus paremal. Sellega nõustumisel klõpsa nupule Asenda.

Sonnet võimaldab ka valida sõja soovituste loendist ja asendada valesti kirjutatud sõna valitud sõnaga. Nupu Soovita abil saab soovituste loendisse lisada veel rohkem soovitusi sõnaraamatust.

Algupärase vormi säilitamiseks klõpsa nupule Eira.

Õigekirja kontrolli peatamiseks ning juba tehtud muudatuste säilitamiseks klõpsa nupule Lõpetatud.

Õigekirja kontrolli peatamiseks ning juba tehtud muudatuste tühistamiseks klõpsa nupule Loobu.

Klõps nupule Asenda kõik asendab valesti kirjutatud sõna valitud sõnaga ka siis, kui see peaks dokumendis uuesti esinema.

Klõps nupule Eira kõiki annab korralduse eirata arvatavalt valesti kirjutatud sõna nii praegu kui ka kõigil järgnevatel esinemiskordadel.

Klõps nupule Lisa sõnaraamatusse lisab valesti kirjutatuks arvatud sõna sinu isiklikku sõnaraamatusse.

Isiklik sõnaraamat on süsteemsest sõnaraamatust lahus olev sõnaraamat, millesse lisatud sõnu ei näe keegi teine.

Rippmenüü Keel abil dialoogi allosas saab ajutiselt lülituda mõnele muule sõnaraamatule.

Automaatne õigekirja kontroll

Paljudes rakendustes saab lasta õigekirja kontrollida otse kirjutamise ajal. Selle võimaldamiseks vali TööriistadÕigekirja automaatne kontroll.

Sõnad, mis võivad olla valesti kirjutatud, joonitakse punaselt alla. Soovituse saamiseks tee sõnal paremklõps, vali alammenüü Õigekirja kontroll ja sealt vajalik soovitus. Samuti võib panna Sonneti sellist kirjapilti käesolevas dokumendis eirama, kui valida Eira sõna, või lisada selle oma isiklikku sõnaraamatusse, kui valida Lisa sõnaraamatusse.

Sonneti seadistamine

Sõnaraamatu muutmiseks vali TööriistadMuuda sõnaraamatut. Aktiivse dokumendi allosas ilmub väike aken, kus saab sõnaraamatut muuta.

Täpsemalt kõneleb Sonneti seadistamisest Süsteemi seadistuste õigekirja kontrollimise mooduli käsiraamat.

Autorid ja litsents

Suurel määral kirjutas käesoleva osa Google Code-In-2011 osavõtja Salma Sultana.